Par to, ka pasaules latvieši var būtiski veicināt mūsu valsts atpazīstamību pasaulē, runāts jau daudz un ilgi. Viens praktisks piemērs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) radītā Latvijas valsts tēla vēstnešu programma, ar kuru plašāka sabiedrība tika iepazīstināta Amerikas latviešu XV Vispārējo dziesmu un deju svētku laikā Minesotā, ASV.

Kļūt par Latvijas valsts tēla popularizētāju – vēstnesi – var ikviens. Tas nozīmē brīvprātīgi uzņemties noteiktus pienākumus, kas balstītos gan paša vēlmē ikdienā stāstīt par Latviju, gan arī oficiālajos LIAA vēstnešu programmas principos.

2019. gada Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā Latvijas valsts tēla popularizēšanai nosprauda trīs virzienus – talanti un radošās industrijas, zinātne un tehnoloģijas un vide un ekoloģija. Divus gadus vēlāk Ministru kabinets atbalstīja LIAA piedāvāto misiju orientēto” valsts tēla veidošanas pieeju, kurā par vienu no virzieniem tika izvēlēta “Jūra 2030”. Vēstnešu programma ir atsevišķs projekts, taču tas būs cieši saistīts ar kopējo valsts tēla veidošanas kursu.

“Vēstnešu programmu mēs izstrādājām sadarbībā ar diasporu, tostarp ar #esiLV un PBLA, lai radītu instrumentu, ar kura palīdzību vēstīsim pasaulei, kas tiek iestrādāts valsts tēla popularizēšanas misijās, kāds tiks atspoguļots valsts tēls,” stāsta LIAA Valsts tēla nodaļas Diasporas koordinatore ekonomikas jautājumos Gunta Līdaka, uzsverot, ka vēstnešu programmu izmantos, lai izceltu jau patlaban pastāvošos ar Latviju saistītos pozitīvos stāstus.

Šāda stāstniecība ļaus pasaulei uzzināt par mūsu vērtībām, pārliecināta LIAA Valsts tēla nodaļas vecākā projektu vadītāja Marta Kaprāle. Taču, lai tas notiktu jēgpilni, tiek strādāts pie palīginstrumentiem, kurus Latvijas tēla vēstnešiem ikdienā lietot.

“Uz rudens pusi būs izstrādāta vietne latvia.eu, kurā būs daudz dažādu materiālu, vēstījumu [par to], kādi projekti un iniciatīvas izstrādāti. Tas viss būs pieejams vienotā instrumentā, lai cilvēki varētu saprast, kādā virzienā ejam,”saka Kaprāle.

Ar šīs vietnes starpniecību ikvienam būs iespēja pieteikties vēstneša “postenim”. Būtiskākais, lai vēstījumi, ko latvieši par Latvijuizplata visā pasaulē, ir vienoti, uzskata projekta veidotāji.

Pati vēstnešu ideja nākusi no biedrības “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” jeb #esiLV, kuras pārstāvji tagad priecājas, ka iecere īstenojas praksē.

“[#esiLV pārstāves] Elīna Pinto un Ilze Upatniece runājušas ar Ārlietu ministriju un citām valsts institūcijām, ka mēs, diaspora, gribam piedalīties Latvijas tēla veidošanā,” saka #esiLV valsts tēla domnīcas vadītāja Ieva Jēkabsone-Bellomi.

Vēstnešu izvēlē un uzrunāšanā Jēkabsone-Bellomi mudina raudzīties uz mūsu “VIP” pārstāvjiem pasaulē – māksliniekiem, zinātniekiem, uzņēmējiem, kuri ir “radoši gari” un jau šobrīd nes valsts vārdu pasaulē.

Vēstnešu programma paredz arī informatīvas kampaņas un diskusijas, cerot sasniegt plašu pasaules auditoriju.

“Kad Minesotā bija pulcējies liels skaits diasporas, mēs spērām pirmo soli pretī sadarbībai. Jau šobrīd var izmantot QR kodu, kas aizved uz LIAA mājas lapu un kļūt par vēstnesi. Pats vari tiražēt Latvijas vārdu un norises Latvijā visai pasaulei,”saka LIAA pārstāve Līdaka.

ParLatvijas tēla vēstnešiem var kļūt gan individuālas personas, gan diasporas organizācijas.

Brīdī, kad LIAA otrpus okeānam prezentēja vēstnešu ieceri, auditorijā bija arī žurnālists Ansis Bogustovs, kurš novērojis – 2/3pasākuma apmeklētāju bija trešās paaudzes diasporas jaunieši, kuri kāri tvēruši informāciju par vēstnešu programmu.

“Viņi sacīja “paldies, par to, ka mūs spēcināsiet ar failiem”.

Viņi mīl Latviju, apmeklējot Dziesmu svētkus, bet ne vienmēr viņiem ir fakti par Latviju,” secina Bogustovs.

Tieši ar fakti, pārbaudītu informāciju un apmācībām LIAA plāno atbalstīt tos, kuri apņemtos ikdienā lepoties ar mūsu valsti un pasaulē dalīties ar Latvijas veiksmes stāstiem.