Latviešu valodas aģentūra izveidojusi „Latviešu valodas apguves programmu jauniebraucējiem”.

Programma paredzēta skolēniem bez latviešu valodas priekšzināšanām ar mērķi apgūt valodas pamatprasmes, kas nepieciešamas ikdienas saziņā mācību procesā un ārpus tā.

Programma paredzēta trim vecuma grupām: 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–12. klasei, un tā veidota vienam mācību gadam, paredzot latviešu valodas apguvei divas stundas nedēļā jeb 70 mācību stundas vienā mācību gadā. Programmā norādītas iespējas izmantot Latviešu valodas aģentūras veidotos mācību materiālus.

Programmu skatīt šeit.

Informācija pārpublicēta no Latviešu valodas aģentūras mājas lapas: https://valoda.lv/izveidota-latviesu-valodas-apguves-programma-jauniebraucejiem/