Katru gadu remigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra, ņemot vērā Diasporas likumā un Plānā darbam ar diasporu 2021.‒2023. gadam norādīto, izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.

Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar reemigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no dažādām zemēm, arī no arābu valstīm. Lielu palīdzību materiālu tapšanā sniegusi pētniece Daina Grosa, kuras dzīves pieredze Austrālijā un Latvijā ļauj uz skolēnu reemigrantu iekļaušanās procesu raudzīties gan no pedagoga, gan vecāku skatpunkta.

„Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/ReemigrantuBerni-vecakiem.pdf

„Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem”.

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/ReemigrantuBerni-skolotajiem.pdf

Papildinformāciju var meklēt arī Rīgas domes izstrādātajā „Rokasgrāmatā ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā” (pieejama: https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/LV.pdf).