Kā jau informējām iepriekš, šovasar, no 13.-17.augustam projekta ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth) ietvaros Pāvilostā norisinājās pasākums, kura laikā tika izvērtēta eksperimentālā gliemeņu ferma, ko 2017.gadā izveidoja Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Fermas novērtējumu veica projektā piesaistītais kanādiešu izcelsmes eksperts Džons Kristofers Bonardelli (John C. Bonardelli), kurš pārstāv kanādiešu uzņēmumu Shellfish Solutions un kuram ir 36 gadu pieredze gliemeņu biznesa attīstīšanā visā pasaulē.

Eksperts, kopā ar projektā Baltic Blue Growth izveidoto darba grupu, veica eksperimentālās gliemeņu fermas tehnoloģisko un vides aspektu novērtējumu, kā rezultātā tika sagatavots Latvijas gliemeņu fermas novērtējuma ziņojums. Šis dokuments ietver ne tikai līdzšinējo darbību izvērtējumu, bet sniedz arī ieteikumus gliemeņu audzēšanas tehnoloģiskā procesa uzlabošanai, ņemot vērā eksperta pieredzi gliemeņu audzēšanā atklātās jūras un okeāna apstākļos.

Šis dokuments ir kā rokasgrāmata tiem potenciālajiem gliemeņu audzētājiem, kas būs ieinteresēti audzēt gliemenes atklātā jūrā, piemēram, Kurzemes piekrastē. Tajā detalizēti aprakstīta gliemeņu audzēšanas tehnoloģija (t.sk. fermas uzbūve, izveide, uzturēšana, drošības prasības), gliemeņu novākšanas tehnoloģija, audzēšanas uzsākšana un attīstība. Dokumentā ietvertā informācija būs noderīga arī valsts institūcijām, kas pieņem lēmumus saistībā ar jūras teritoriju izmantošanu, navigāciju, kā arī atbalstu inovatīviem jūras izmantošanas veidiem.

Ziņojums tika prezentēts š.g. 3.oktobrī projekta Baltic Blue Growth ietvaros notikušajā Baltijas jūras reģiona gliemeņu audzētāju pasākumā Borgholmā, Zviedrijā. Nozīmīgākie secinājumi no pasākuma – uzsākot gliemeņu audzēšanu, nedrīkst par zemu novērtēt konkrētās vietas dabas apstākļus, jānosaka audzēšanas mērķis, un jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija.

Latvijas gliemeņu fermas novērtējuma ziņojums ir sagatavots angļu valodā un ir pieejams pielikumā.
 
Kurzemes plānošanas reģions pateicas Kanādas vēstniecībai Latvijā par atbalstu ekspertu meklējumos.

Uzziņai:
Baltijas zilā izaugsme (BBG) ir projekts, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tā mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Baltijas jūrā un attīrīt to no barības vielu piesārņojuma,  izveidojot gliemeņu audzēšanas fermas. Izaudzētās gliemenes pēc to uzturvērtības noteikšanas tiks izmantotas mājputnu un dzīvnieku barības ražošanā.

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 30.aprīlim. Tajā  piedalās 18 partneri no 7 Baltijas jūras reģiona valstīm, pārstāvot gan valsts un pašvaldību iestādes, gan pētnieciskos institūtus un augstskolas, gan arī uzņēmējdarbības sektoru.

Projektu koordinē Austrumgotlandes reģiona pārvalde (Zviedrija), un tā kopējais budžets ir 4.7 milj.Euro.
 
Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore

Kurzemes Plānošanas reģions
 
ziņojums