Aicinām iepazīties ar Latvijas Avīzes 12.novembra izdevumā publicēto rakstu par deinstitucionalizāciju Latviju un Saldus pieredzi jaunu sociālo pakalpojumu veidošanai, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var dzīvot sabiedrībā pēc iespējas pilnvērtīgāk, saņemot nepieciešamo atbalstu.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.