Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme 1. februārī notika Rīgā, VEF Kultūras pils Kamerzālē, kur piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kas savā prezentācijā iepazīstināja ar degradētu teritoriju sakopšanas un atdzīvināšanas pieredzi Kurzemē. Šobrīd Kurzemes plānošanas reģions īsteno projektu LLI – 303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” ar mērķi – nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemē un daļā Lietuvas teritorijas.

LPS foto

LPIA sanāksmes sākumā asociācijas priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par vairākām aktualitātēm: Meža dienām, kuru moto šogad ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!”, aicinot pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt tos labiekārtot (ideju iesniegšana – līdz 15. februārim; projekta attaisnotajās izmaksās tiks iekļauta stādu un kokmateriālu iegāde), lauku ceļu projektiem, kam iesniegšanas termiņš ir 1. decembris, koplietošanas ceļiem (sarakstu precizēšana ar “Latvijas Valsts mežiem” līdz 1. martam) un autoceļu reģistram, Latvijai piešķirtajiem 17,7 miljoniem eiro no ES Solidaritātes fonda plūdu seku likvidēšanai u.c.

Kolēģus uzrunāja Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, kurš tālāk deva vārdu Rīgas domes Īpašumu departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniekam Borisam Maizenbergam. Viņa un arī nākamo runātāju – Liepājas Būvvaldes vadītājas vietnieka un galvenā teritorijas plānotāja Arvīda Vitāla un Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītājas Sarmītes Ozoliņas – stāstījums bija veltīts cīņai ar vidi degradējošām būvēm un degradēto teritoriju atdzīvināšanai Rīgā, Liepājā un Kurzemē.

Šo tēmu turpināja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, kurš informēja par kultūras mantojuma uzskaiti un jaunumiem šajā jomā – iedalījumu valsts, reģionu un vietējas nozīmes objektos. Pārkārtošana notiks ciešā sadarbībā ar katru konkrēto pašvaldību.

Interesantu un noderīgu pieredzi klātesošajiem sniedza vairāki galvaspilsētas pārstāvji: Rīgas Tūrisma attīstības biroja Valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča pastāstīja, kā Rīga tiek veidota par tūristiem draudzīgu pilsētu un vērtīgu ceļojuma galamērķi, AS “Rīgas Centrāltirgus” Valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks prezentēja Centrāltirgu kā krāsaināko vietu Rīgā un aicināja uz Gastronomijas paviljona atklāšanu 9. februārī, bet Āgenskalna tirgus attīstības idejas autors Kārlis Dambergs mudināja apmeklēt vecāko Centrāltirgus brāli – Āgenskalna tirgu – un pašvaldībām kļūt par sadarbības partneriem. Par pilsētvides atvērtību kultūras norisēm pilsētas rajonos un projektu “Strops”, kas veido kultūrvidi apkaimēs, kur nav kultūras centru, pieredzē dalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Iestāžu un amatiermākslas nodaļas kultūras iestāžu programmas vadītājs Arnis Miltiņš un biedrības “I did it” pārstāvis Kaspars Bērziņš, bet VEF apkaimes plānotājs Viesturs Celmiņš pastāstīja par Jauno Teiku – modernu pilsētu pilsētā un vienu no iedvesmas bagātākajām vietām Rīgā.

Dienas izskaņā izpilddirektori pārcēlās uz LMT ēku, kur noklausījās stāstījumu par aktuālāko tehnoloģiju pasaulē un kā to izmantot pašvaldībās. 5G tehnoloģiju un tās iespējas prezentēja LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, bet pārējie LMT pārstāvji – Didzis Purmalis, Armands Meinarts, Normunds Stepans un Māris Balčuns – pastāstīja par to, kā optimizēt izdevumus par skolēnu brīvpusdienām un parūpēties par drošību skolās, par tālruņzvanu pārvaldību un komunikāciju ar iedzīvotājiem, par nelegālo atkritumu, zādzību un vandalisma samazināšanu un pārvietojamiem videonovērošanas risinājumiem, kam sekoja jaunāko tehnoloģiju demonstrācijas.

Kurzemes plānošanas reģions pārpublicējis saīsinātu un nedaudz pārveidotu Latvijas Pašvaldību savienības padomnieces Signes Sproģes sagatavoto rakstu.

Raksta oriģināls un visas sanāksmes prezentācijas ir pieejamas Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā.

jAUNA DZĪVE DEGRADĒTĀM TERITORIJĀM. Kurzemes plānošanas reģiona projekta VADĪTĀJAS s.oZOLIŅAS PREZENTĀCIJA