misija jūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi 4. atlases kārtu biznesa ideju komercializācijai. Šajā kārtā tiks atlasīti projekti, kuri saskan ar valsts tēla stratēģijā definētās Misijas “Jūra 2030” prioritātēm, veidojot Latviju kā Baltijas jūras reģiona ūdens inovāciju centru. Kopumā plānots atbalstīt līdz pieciem projektiem un katrs programmā atbalstītais projekts varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 200 tūkstošiem eiro savas idejas attīstībai.

“Biznesa ideju komercializācija ir viens no veidiem kā stimulēt komandu veidošanos, kurās aktīvi līdzdarbojas zinātniskās institūcijas un uzņēmējdarbībā pieredzējuši profesionāļi. Tas nozīmē, ka zinātnieku pētniecības procesā radītie atklājumi tiek nekavējoties integrēti konkrētu problēmu risināšanā. Līdz šim komercializācijas programma ir uzrādījusi labus rezultātus un 80% no noslēgtajiem projektiem bijis vismaz viens licences līgums par atklājuma izmantošanu Latvijā vai ārvalstīs,” programmas nozīmību tautsaimniecības attīstībā pamato LIAA direktors Kaspars Rožkalns, piebilstot, ka jaunas biznesa idejas Misijas “Jūra 2030” pieteikto problēmu risināšanai tiks meklētas arī starptautiskā hakatonā “City to Sea”, kuru LIAA organizē sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, inovāciju kustību «VEFRESH» un citiem partneriem. Hakatons norisināsies no 22. līdz 24. aprīlim.

Programmas mērķi paredz atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķu sasniegšanā, kas sekmētu šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu tos veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

“Biznesa ideju komercializācijas programma ir viena no pirmajām praktiskajām iniciatīvām ar finansiālo atbalstu misijas “Jūra 2030” ieviešanā. Plānojam, ka šī programma sekmēs jaunu zinātnē balstītu produktu attīstību, kuriem būs potenciāls plašākam pielietojumam. Uz zilās ekonomikas tēmu raugāmies ļoti plaši, jo tīrs ūdens lielā mērā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Šī problemātika aptver daudzas dzīves sfēras un konkrēti risinājumi šajā nozarē var būt sākums globāli mērogojamai uzņēmējdarbībai,” saka, LIAA Inovāciju un tehnoloģiju departamenta direktors Ņikita Kazakevičs.

Iesniegtajiem projektu pieteikumiem jāatbilst Misijas “Jūra 2030” pamata mērķiem un tēmām, kā piemēram, jārisina ar klimata pārmaiņām, piesārņojumu un aprites ekonomiku saistītus jautājumus, pozicionējot Latviju kā inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu valsti. Plašāk ar vienotā Latvijas valsts tēla ieviešanas stratēģiju” var iepazīties šeit.

Saskaņā ar Latvijas valsts tēla ieviešanas stratēģiju, Latvija starptautiski tiek prezentēta kā ūdens inovāciju valsts, kura ir gatava uzņemties globāla līmeņa izaicinājumus un piedāvāt pasaulei Latvijā radītus risinājumus. Misija “Jūra 2030” būs iespēja jauna veida sadarbībai un inovācijām, balstoties esošās tautsaimniecības kompetencēs un tajās, kas tiks attīstītas turpmāk. Risinot klimata izaicinājumus, Latvijai paveras plašas iespējas piesaistīt Eiropas Komisijas tiešo atbalsta programmu finansējumu, kas paredzēts klimata mērķu sasniegšanai, kā arī piesaistīt plašas investīcijas un augsti kvalificētus talantus.

Projektu īstenošanu plānots uzsākt  2022. gada 1. jūnijā. Pētniecības darbs atbalsta saņēmējiem  jānoslēdz līdz 2022. gada 31. decembrim, bet biznesa idejas komercializācijas termiņš saskaņā ar atbalsta programmas nosacījumiem ir 2023. gada 30. jūnijs.

Pieteikumus dalībai programmā varēs iesniegt LIAA administrētajā platformā biznesa attīstībai Business.gov.lv Plašāka informācija par atbalsta programmu, vērtēšanas kritērijiem un pieteikšanos var iegūt šeit. Savukārt tiešsaistes semināru, kurā plašāk izklāstīti atbalsta programmas noteikumi var noskatīties LIAA youtube kanālā. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, rakstot e-pastu uz tehnologijas@liaa.gov.lv.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā programmā “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” līdz šim atbalstu saņēmuši jau 54 projekti, no kuriem sekmīgi komercializācijas procesu noslēgušas 18 komandas, bet 30 projekti vēl atrodas īstenošanas stadijā.

Informācija pārpublicēta no LIAA mājas lapas: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/liaa-aicina-pieteikt-zinatnes-komercializacijas-projektus-udens-inovaciju-attistibai