Projekta Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) ietvaros šogad tika noslēgts līgums ar nodibinājumu ‘Attīstības fonds “Stari” par makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju analīzi un aļģu vākšanas tehniskā risinājuma izstrādi.

Līguma ietvaros tiek analizētas dažādas piekrastē izskaloto makroaļģu savākšanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kā arī ieteikti un pārbaudīti efektīvāki tehniskie risinājumi aļģu vākšanai Kurzemes reģiona piekrastē.

Oktobra beigās, kad Liepājas pilsētas pludmalē bija izskalots liels apjoms aļģu, šī līguma ietvaros tika testēta režģu kausa efektivitāte piekrastē izskaloto aļģu vākšanā, pielietojot parasto kausu, un tā uzlabotu versiju.

Šajā rudenī aļģu vākšanā plānots eksperimentāla kārtā pārbaudīt arī rulonu preses izmantošanu izskaloto aļģu vākšanā.

Pētījuma noslēgumā tiks sagatavoti aļģu vākšanai Kurzemes piekrastē piemēroto tehnisko risinājumu pamatojumi, formulējumi, rasējumi un aprēķini. Pētījums noslēgsies 2021.gada sākumā un tā rezultāti tiks publicēti Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir € 1,544,995.39 (79.39%).
Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja