Līdz 6. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” izsludina pieteikšanos 2020. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Ejot laikam līdzi, ir izstrādāts nolikums, kurā paredzēta elektroniska sporta projektu līdzfinansēšanas pieteikumu reģistrācija Liepājas pašvaldības mājaslapā.

Sporta sacensību un pasākumu projektu nolikuma mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu.
Papildus informācija par mērķiem, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem un projektu iesniegšanas kārtību, pieejama sadaļā par sporta sacensību un pasākumu līdzfinansēšanu.

Papildu informācijai: Mārtiņš Kirma, Liepājas Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs, Tālrunis: 26 549 567, E-pasts: martins.kirma@liepaja.lv
Informācijas avots: www.liepāja.lv