Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu 2019. gada rudens brīvlaikā, kas šajā mācību gadā būs no 21. līdz 27. oktobrim.

Atpūtas nometnes vasaras un rudens brīvlaikos tiek organizētas, lai veicinātu bērnu un jauniešu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaicīgi sekmējot nometņu darbības kvalitāti, kā arī lai Liepājas skolēniem nodrošinātu produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu ārpusskolas aktivitātēs.

Projektu iesniegumi tiek pieņemti no 2019. gada 23. septembra līdz 4. oktobrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 15. kabinetā, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Tālrunis informācijai: 63 489 143.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas www.liepaja.lv

Konkursā var piedalīties gan juridiskas personas, kas reģistrētas Uzņēmuma reģistrā, kā arī ikviena fiziska persona, kura rīko bērnu un jauniešu nometnes Liepājas pilsētas izglītojamajiem.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti pēc projekta atbilstības konkursa mērķiem, kā arī vērtējot izvirzītās novitātes, iesākto tradīciju turpināšanu utt.

Rudens brīvlaika skolēnu nometnēm, kas norisināsies no 21. līdz 27. oktobrim, paredzētais līdzfinansējums no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta ir 5 000 eiro, un tā ir daļa no kopējā pašvaldības līdzfinansējuma bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursam. Ņemot vērā, ka aizvadītajā vasarā no kopumā 20 atbalstītajiem nometņu projektiem realizēti tika 17, attiecīgi neapgūstot visu pieejamo līdzfinansējumu, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei ir iespēja izsludināt nometņu projektu konkursu arī rudens brīvlaikā. Kopējais vasaras un rudens nometnēm piešķirtais līdzfinansējums no pašvaldības 2019. gadā ir 34 074 eiro.

Atbilstoši konkursa nolikumam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu apmērā līdz 70% no projekta kopējām izmaksām. Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 20 skolēniem, nometnes ilgumam jābūt ne mazākam par septiņām dienām vasaras nometnēm un piecām dienām rudens nometnēm.

Informāciju sagatavoja: Agija Tērauda, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Domes priekšsēdētāja padomniece
Sabiedrisko attiecību jautājumos, Tālrunis: 63 404 722, 28 647 396, E-pasts: agija.terauda@liepaja.lv
Informācijas avots: https://www.liepaja.lv/izsludina-pieteiksanos-bernu-un-jauniesu-nometnu-projektu-konkursam-2/