Ar sporta dienu ģimenēm, kuras atgriezušās no ārvalstīm, izvēloties par dzīvesvietu Liepāju, noslēdzies projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kura ietvaros notika pasākumu kopums, lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu atgriešanos Liepājā. Projekts tika īstenots no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim un tā partneri bija Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija,  Kurzemes plānošanas reģions un Liepājas Speciālā ekonomiskā zonas pārvalde. Projekta kopējās izmaksas tiek segtas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējuma.

Kā liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija no 2018.gada maija līdz 2020.gada jūlijam Liepājā atgriezušies 200 cilvēki, vēlmi atgriezties izteikuši 114, ar remigrācijas koordinatoru sazinājušies – 361, bet personalizēts piedāvājums sagatavots  350 cilvēkiem.

Projekta koordinatore un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže uzsver, ka atgriešanās no ārvalstīm dažreiz pat ir grūtāka nekā aizbraukšana. Cilvēki saskaras ar ļoti dažādām problēmā un tad ir svarīgi, ka blakus ir cilvēki, kas ir līdzīgā situācijā un var atbalstīt un palīdzēt. Projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros notika ne tikai reemigrantu sporta spēles, bet arī virkne dažādu citu pasākumu – konference “Nākamā pietura – Liepāja. Darba un biznesa iespējas reemigrantiem”, tīklošanās pasākumi reemigrantu kopienai Liepājā,  tikšanās ar latviešu kopienas pārstāvjiem ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā un Nīderlandē u.c.

Jau no 2018. gada sākuma Liepājas speciālā ekonomiskās zonas pārvalde sadarbībā ar Liepājas pilsētu īsteno pārdomātu ilgtermiņa programmu, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos jeb remigrāciju. Programmas galvenais mērķis ir sekmēt kvalificēta darbaspēka pieejamību, kas vistiešāk ir saistīts ar Liepājas ekonomisko attīstību, kas, pieaugot uzņēmējdarbības un dzīves vides kvalitātei, veicinājusi jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanu un esošo paplašināšanos pilsētā. No 2017. gada Liepājas SEZ teritorijā ir uzbūvētas 6 jaunas ražotnes, 5 šobrīd ir būvniecības procesā, bet vēl vismaz 7 tiek projektētas. Katra jauna rūpnīca dod 20-50 jaunas darbavietas.

LSEZ pārvaldes Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters uzsver, ka ir sasniegti zināmi rezultāti. “Gandrīz ikvienā Liepājas SEZ teritorijā strādājošajā uzņēmumā strādā kāds, kurš atgriezies no ārzemēm, jo īpaši ražotnēs, kas uzbūvējušas jaunas rūpnīcas un var nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus un konkurētspējīgu atalgojumu. Tomēr ir ļoti svarīgi stiprināt remigrantu kopienu Liepājā, kas dod iespēju dalīties pieredzē, dažādu jautājumu risināšanā un iespējams iedrošinās arī citus ārvalstīs dzīvojošos latviešus atgriezties Latvijā par dzīvesvietu izvēloties Liepāju.”

Informāciju sagatavoja:

Līga Ratniece-Kadeģe
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 29233446
liga@lsez.lv

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.