Šī gada 29. jūlijā Liepājā notika seminārs jeb darba grupa “Transports un infrastruktūra”, kas bija jau trešā tematiskā darba grupa, ko rīko Kurzemes plānošanas reģions tā Attīstības programmas izstrādes ietvaros.

Uz semināru tika aicināti elektronisko sakaru, transporta, tai skaitā arī sabiedriskā transporta,  speciālisti, kā arī plānošanas eksperti no valsts iestādēm un pašvaldībām, kopā pasākumā piedalījās nedaudz vairāk nekā 30 interesenti un jomas speciālisti.

Izsmeļošu prezentāciju par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021 -2027, to mērķiem, izaicinājumiem un rīcības virzieniem sniedza Kitija Eglīte no Satiksmes ministrijas, kura ieskicēja arī perspektīvo investīciju jomas. Savukārt Gusts Ašmanis no VSIA “Autotransporta direkcija” ieskicēja risinājumus sabiedriskā transporta efektivitātes uzlabošanai, piemēram, komercreisu un reisu pēc pieprasījuma  izveidi, kā arī vienotas biļetes ieviešanu visiem transporta veidiem visā Kurzemē, neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja.

Semināra turpinājumā Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora vietniece Dace Bankoviča informēja par elektronisko sakaru nozares aktualitātēm, plānoto finansējumu infrastruktūras attīstībai, kā arī pieminēja izaicinājumus šajā jomā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta pārstāvis Lauris Linabergs informēja par e-pakalpojumu aktīvāku izmantošanu šī gada pavasarī saistībā ar COVID-19 noteikto ārkārtas situāciju valstī un pasaulē, kā arī par šīs tendences attīstības noturēšanu, par e-pakalpojumu izmantošanas lietderību, drošību, kā arī par eID perspektīvo izmantošanu arī komerciālo pakalpojumu saņemšanai.

Pasākums noslēdzās ar aktīvu darba grupu diskusiju un priekšlikumiem par transporta un infrastruktūras (sakaru) jomu attīstību Kurzemē. Perspektīvā reģiona attīstības programmas rīcības plānā varētu tikt iekļautas tādas aktivitātes, kā Kurzemes reģiona mobilitātes plāna izstrāde, mobilitātes punktu izveide dažādu transporta veidu mezglos, veloceliņu un citu mikromobilitātes transporta veidu attīstība, vienotās biļetes, kā arī elektronisko sakaru attīstības projekti. Transporta un infrastruktūras jomu eksperti, tai skaitā  arī pārstāvji no ministrijām un Autotransporta direkcijas, diskutēja par savstarpējas sadarbības aktualitāti un datos balstītu dokumentu izstrādi.

Pateicamies visiem ekspertiem, jo īpaši ministriju un Autotransporta direkcijas pārstāvjiem un Kurzemes attīstības entuziastiem, par aktīvo dalību darba grupā! Nākamais seminārs/darba grupa “Izglītība un sports” notiks 12. augustā Saldū, un arī uz to ceram sagaidīt jomu ekspertus, ministriju, pašvaldību un citu iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus un aktīvus kurzemniekus, lai apkopotās idejas un priekšlikumus varētu iekļaut Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā.

Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģioan attīstības programmas 2021.-2017.gadam izstrādi varat uzzināt mūsu mājas lapā,  Attīstības plānošanas sadaļā “Kurzeme 2021-2027”.