Lai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu veikšanai, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji līdz 29. novembrim var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 50 000 eiro.

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2020. gadam pieejams Eiropas Savienības atbalsts, lai atjaunotu savus mājokļus. AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz valsts atbalsta finansējumu māju siltināšanai.

Tomēr iedzīvotāji šīs programmas ietvaros nevar pretendēt uz valsts finansējumu projekta dokumentācijas sagatavošanai, kā izmaksas veidojas robežās no 5 000 līdz 7 000 eiro. Lai daļēji kompensētu šos izdevumus, šim mērķim paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast mājaslapas sadaļā Energoefektivitātes pasākumi.

Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: edoc@liepaja.lv.

Jautājumiem un konsultācijām
Konsultācijas var saņemt:
klātienē Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5,
rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv,
zvanot pa tālruni: 63 404 717 vai 29 407 687.

Informāciju sagatavoja
Dace Freidenfelde, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālrunis: 63 404 775, E-pasts: dace.freidenfelde@liepaja.lv