2022. gada 3. jūnijā, Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks Liepājas Jahtu ostā svinīgi uzvilka starptautisko vides kvalitātes sertifikātu – Zilo karogu,  kas reizē ir simbolisks jaunās sezonas sākums. Liepājas Jahtu osta ir šogad vienīgā jahtu osta Latvijā, kas saņēmusi Zilo karogu. 

2022. gada sezonā Liepājas Jahtu ostā Zilais karogs plīvos jau 15. reizi. Tas ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas balstīts uz 36 stingriem kritērijiem un liecina par vides izglītību un informāciju, ūdens kvalitāti, apsaimniekošanas un servisa prasību ievērošanu un drošību.

 

Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks atzina, ka Liepāja var lepoties ar modernu Jahtu ostu un kvalitatīvu servisu burātājiem, nodrošinot, ka jahtas var piestāt pašā pilsētas centrā, lai izbaudītu Liepāju un tās plašo kultūras un atpūtas piedāvājumu.

 

Kā uzsvēra Liepājas Jahtu ostas kapteinis Kārlis Kints, šogad ienākušas jau17 jahtas, lai arī laika apstākļi nelutina, kas aizkavējis aktīvās burāšanas sezonas sākumu. “Pēdējos divos gados jahtu plūsma bija mazāka, jo līdz ar Covid-19 bija noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi. Grūti arī prognozēt kāda būs aktivitāte šogad, kas saistīts ar karadarbību Ukrainā. Tas noteikti ietekmēs jahtu plūsmu no Vācijas, bet iespējams aktivizēs Zviedrijas, Somijas burātājus atklāt jaunus galamērķus t.sk. Liepāju.”

 

Jau otro sezonu Liepājas Jahtu osta uzsāk jaunā veidolā ar modernām piestātnēm un glītu servisu ēku. Liepājas SEZ pārvalde  INTEREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT 55) ietvaros īstenoja projektu “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība 1. kārta”.

 

Liepājas Jahtu ostas modernizācija un būvniecība bija ilgi gaidīts un ļoti nepieciešams projekts, lai Liepājā burātājiem piedāvātais serviss neatpaliktu no citām Baltijas jūras jahtu ostām. Būtiski, ka tika uzbūvēta servisa ēka, kurā  vienuviet ir birojs un nepieciešamie servisa pakalpojumi. Ir uzstādīts  nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un  videonovērošanas sistēma, uzlabojot vispārējo drošības līmeni jahtu ostā, un bezmaksas Wi-Fi  nodrošinājums visā jahtu ostas teritorijā.

 

Uzziņai:

Liepājas Jahtu ostu 2016. gada sezonā apmeklēja 326 jahtas, 2017. gadā – 327 jahtas, 2018. gadā – 359 jahtas, 2019. gadā – 370 jahtas, 2020. gadā – 170 jahtas, 2021.gadā – 170 jahtas (2020. un 2021. gada sezonā jahtu skaits Liepājā, tāpat kā citās ostās, bija ievērojami mazāks nekā ierasts. Tas saistīts ar Covid 19 un ceļošanas ierobežojumiem).

Par projektu Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177

Pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota, lai uzlabotu mazo ostu tīklu Latvijas un Igaunijas piekrastē ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem un popularizētu  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Projekta īstenošanā iesaistīti 13 partneri, no kuriem 10 ir no Latvijas, bet trīs no Igaunijas. Viens no projekta partneriem ir Kurzemes plānošanas reģions.

 Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kurzemes plānošanas reģionu veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
ESTLAT projekta “Austrumbaltijas ostas” mārketinga koordinatore
T. +371 29296617
kristine.tjarve@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
facebook.com/EastBalticCoast

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.