Eiropas Solidaritātes korpusa 1.projektu kārtā ir apstiprināts Liepājas Jauniešu mājas iesniegtais projekts “Dari, jo tu to vari!”, kurš tapis sadarbībā ar Bērnu un Jauniešu biedrību “Skrejceļš”!
Šī projekta ietvaros jaunieši radīs iespēju ne tikai pilnveidot savas zināšanas dažādās jomās, bet arī iesaistīs citus Liepājas jauniešus izglītojošās un kompetences veicinošās aktivitātēs.
Projekts ilgs no 10.2021. līdz 04.2022. un ietvers sevī tādas aktivitātes kā sarunas par un ap ķermeņa modifikāciju, hennas darbnīcu, orientēšanās sacensības, kulināro un rokdarbu meistarklasi un arī ideju darbnīcas. Aktivitāšu kopums ir veidots iespējami dažāds, lai katram interesentam būtu iespēja atrast ko tieši sev.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs sniedz bērniem plašas interešu izglītības iespējas atbilstoši katra interesēm un hobijiem. Pulciņos ir iespēja darboties gan vairāk tradicionālos pulciņos kā zīmēšana, veidošana, foto pulciņš, mūzikas vai deju studija, kā arī daudz neierastākos pulciņos, kā kuģu modeļu darbnīca, avio un raķešu modelisms, 3D modelisms, bmx un skeitbords, improvizācijas teātris, projektu rakstīšana, vai ņemt līdzdalību pūtēju orķestrī “Liepāja”. Bērnu jaunatnes centrā ir iespējas darboties vairāk nekā 60 dažādos interešu izglītības pulciņos piecās filiālēs:

  • Spārni, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39,
  • Vaduguns, Kungu ielā 7,
  • Laumiņa, Krūmu ielā 29,
  • bērnu klubā Labie draugi, 8. vidusskolas telpās, Dunikas ielā 9/11.

Plašāk par bērnu pulciņiem, pasākumiem un sasniegumiem skatīt Bērnu un jaunatnes centra mājaslapā www.liepajasbjc.lv