Sieviete koferenču zālē fotografē pasākum anorises laikā prezentāciju uz lielā ekrāna/
Foto no Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājas lapas

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 23. maija sēdē pirmo reizi izskatīts un apstiprināts pašvaldības līdzfinansējums remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunu darba vietu izveidei. Programmā atbalstīti pieci projekti, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 38 000 eiro.

Projekta mērķis ir veicināt jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai remigrantiem – iedzīvotājiem, kuri ir atgriezušies no dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Liepājā un vēlas veidot šeit uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt remigrantu.

Konkursā tika iesniegti pieci projekti, kuri visi bija atbilstoši konkursa noteikumiem, un komisija virzīja tos apstiprināšanā domes sēdē:

  • SIA “KALMI GROUP” piešķirti 8 580 eiro kafejnīcas “Teika” aprīkojuma uzlabošanai (tvaiku nosūcei, kondicionēšanai, apkurei);
  • SIA “MDG” piešķirti 8 700 eiro celtniecības un būvgaldniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei;
  • SIA “InPass” piešķirti 5 000 eiro jauna kontroliera izstrādei un programmatūrai ražotņu un iekārtu procesu monitorēšanai;
  • SIA “Habits Lab” piešķirti 12 000 eiro uztura bagātinātāju (vitamīnu) šķirošanas un pakošanas iekārtas iegādei;
  • Saimnieciskās darbības veicējam Voldemāram Valdmanim piešķirti 6 750 eiro pīrsinga salona aprīkojuma iegādei.

Atbalstu remigrantiem konkursa kārtībā granta veidā Liepājas valstspilsētas pašvaldība sniedz kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Projekta kopējais budžets ir 114 000 eiro, no kā VARAM līdzfinansējums – 76 000 eiro, bet Liepājas pašvaldības līdzfinansējums – 38 000 eiro. Līdzfinansējuma izmaksa projektu īstenošanai plānota trīs gadu periodā.

Uzņēmēji iesniegtos projektus prezentēja vērtēšanas komisijai un komisija saskaņā apstiprinātajiem noteikumiem un to vērtēšanas kritērijiem projektus izvērtēja un sniedza savus priekšlikumus domes deputātiem par atbalstāmajiem projektiem.

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
Tālrunis: 67 356 440
E-pasts: samd@liepaja.lv