Dienvidkurzemes novada domes sēdē viens no pirmajiem lēmumiem bija par 500 eiro vienreizēja pabalsta piešķiršanu jaundzimušā aprūpei ar nosacījumu, ka mazulis dzimis pēc 1. jūlija un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts jaunizveidotā novada teritorijā.

Bērna piedzimšanas pabalsta 500 eiro vērtībā ieviešanu deputāti uzskata par ilgtermiņa ieguldījumu Dienvidkurzemes novada nākotnē, kā arī tas ir pirmais solis, lai novērstu līdz šim pastāvējušo nevienlīdzību novados sociālajā jomā. (Foto: pixabay.com)

“Šis ir viens no soļiem, kā mazināt nevienlīdzību sociālajā jomā, jo līdz šim astoņos novados atbalsta veidi iedzīvotājiem, tostarp jaunajām ģimenēm, bija atšķirīgi,” norāda deputāts Andrejs Radzevičs (Latvijas Reģionu apvienība).

“Kurzemes Vārds” noskaidroja, ka bērna piedzimšanas pabalsts novados bijis no 72 līdz 300 eiro.

Vislielākais pabalsts bija Vaiņodes novadā – 300 eiro, tāds pats arī Nīcā, bet ar noteikumu, ka abi vecāki deklarēti novadā, ja tikai viens – pabalsts saruka uz pusi. Priekules novadā, ja deklarēti abi vecāki, Aizputes, Durbes un Grobiņas novadā par jaundzimušo izmaksāja 200 eiro. Pāvilostas novadā, ja pašvaldībā deklarēti bija abi vecāki, par jaundzimušo pienācās 150 eiro, ja viens – 100 eiro. Vismazākais pabalsts līdz šim bija Rucavas novadā – 72 eiro.

“Agrāk astoņās pašvaldībās kopā bija 90 deputāti, tagad 19. Tas nozīmē, ka šo līdzekļu ekonomiju varam novirzīt ilgtermiņa ieguldījumam,” uzskata A. Radzevičs.

Tam piekrita arī Zaļo un zemnieku savienības deputāts Edgars Putra: “Pabalsts, lai arī vienreizējs, sākotnēji jaunajām ģimenēm ļoti palīdz. Šis mums būs pirmais labais darbs.”

Arī Nacionālās apvienības deputāts Linards Tiļugs papildināja, ka šāds lēmums ir obligāti nepieciešams, lai motivētu pārus un ģimenes. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Dienvidkurzemē 2018. gadā pasaulē nāca 259 bērni, 2019. gadā – 283, bet pērn – 261 mazulis.

L. Tiļugs prognozēja, ka tuvākajā nākotnē Covid-19 radīto apstākļu dēļ būs gaidāma demogrāfiskā bedre. “Precas jau arī mazāk,” viņš piebilda.

Saistošajos noteikumos “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” norādīts, ka, lai saņemtu pabalstu, vecākam novada teritorijā jābūt deklarētam ne mazāk kā pusgadu pirms bērna piedzimšanas. Tātad pabalstu var saņemt pēc 1. jūlija dzimušo bērnu vecāki, kuri deklarēti Dienvidkurzemes novada teritorijā no 1. janvāra.

Līdzšinējo novadu sociālajos dienestos speciālisti pauž gandarījumu par šādu lēmumu. “Lai jaunatnei tiek! Cerēsim, ka šis pabalsts dos pozitīvu rezultātu,” sacīja līdzšinējā Aizputes novada Sociālā dienesta vadītāja Mairīte Alfuse.

 

Raksts pārpublicēts no liepājniekiem.lv: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/dienvidkurzemes-novada-katram-jaundzimusajam-pieskirs-500-eiro/