Live Lake projekta partneri īsteno pasākumus ezeru apsaimniekošanai

Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE) partneri ir uzsākuši īstenot plānotās darbības.

Usmas ezers (foto I.Murziņa, DAP)

Dabas aizsardzības pārvalde Usmas ezerā, Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, uzsākusi ezera grunts virskārtas izpēti – mērķis ir noteikt ezera piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem un citiem priekšmetiem. Sadarbībā ar SIA “TAIFUN” tiek izmantoti gan ūdenslīdēju pakalpojumi, gan modernas tehnoloģijas zemūdens pasaules izpētei. Pagaidām situācija ezerā ir labāka kā gaidīts, atradumu ir maz, tomēr atsevišķās vietās atkritumu konstatēšanu grunts virskārtā  apgrūtina līdz pat 1 m bieza dūņu kārta.

Ventspils novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu un uzsākusi Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi, noslēdzot līgumu ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. Ekspluatācijas noteikumus plāno izstrādāt līdz 2022.gada 11.decembrim.

Saldus (bijušā Brocēnu) novada pašvaldība projektā iegādājusies niedru pļāvēja komplektu, kas sastāv no laivas, laivas motora, niedru pļāvēja, grābekļa un laivas treilera. Ar iegādāto niedru pļāvēju Dorocutter 3071H plānots veikt niedrāju pļaušanu un ūdensaugu izvākšanu Remtes, Cieceres un Brocēnu ezeros.

Aizputē uzsākta Dzirnavu dīķa pārtīrīšana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Liepājas ielā 5B, būvdarbu līgums noslēgts ar SIA “RR Nord”. Lai mazinātu uz Tebras upes esošā Dzirnavu dīķa aizaugšanu, upes gultne tiek atbrīvota no dūņu sanesumiem, izmantojot peldošu zemessmēlēju. Esošie darbi uzsākti jau jūlijā un tos plānots pabeigt šī gada septembrī.

Sasmakas ezera slūžas (foto B.Lorence)

Talsu novadā 2021.gada jūlijā noslēgts līgums ar SIA “Valkas meliorācija” par Sasmakas ezera slūžu pārbūvi, līguma ietvarā tiks veikta esošo dzelzsbetona kanālu un aizsprosta pārbūve, gājēju tiltiņa izbūve. Sasmakas ezera slūžas atrodas kritiskā stāvoklī un to atjaunošana ir būtiska, esošā ūdens līmeņa un tā stabilitātes saglabāšana Sasmakas ezerā ir ļoti svarīgs priekšnoteikums turpmākai ezera atveseļošanai un saglabāšanai nākotnē.

Žemaitijas nacionālā parka administrācija projektā ir iegādājusies niedru pļāvēju, kas nodrošinās iespēju veikt niedrāju fragmentāciju un apsaimniekošanu Plateļu ezerā, tādējādi mazinot eitofikācijas rezultātā izveidojušos ezera aizaugumu.

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604