Ja ir strādāts vairākās valstīs, iespējams, ka radušās arī tiesības uz vecuma pensiju katrā no tām.

Latvijas iedzīvotāji, kuri dzīvojuši un strādājuši ārzemēs, uz īsāku vai ilgāku laiku bija devušies peļņā, arī atgriežoties uz dzīvi dzimtenē, var pieprasīt vecuma pensiju no valsts, kurā ir strādājuši. Katra valsts pensiju piešķir saskaņā ar saviem tiesību aktiem un nosacījumiem. Vienots regulējums ir Eiropas Savienības valstīm. Pensijas apdrošināšanas stāža gadi neiet zudumā arī tad, ja strādāts valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts divpusējs līgums.

ĪSUMĀ
  • Ja darba mūžā pagūts strādāt ne tikai Latvijā, bet arī kādā citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstī, Šveicē, Lielbritānijā vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā, tad var būt nopelnīta pensija arī šajā darba valstī.
  • Citas valsts pensiju var pieprasīt tad, kad sasniegts šajā valstī noteiktais pensijas vecums.
  • Ja apdrošināšanas stāžs vienā valstī nav pietiekams, lai būtu tiesības uz pensiju, ņem vērā arī apdrošināšanas periodu citā valstī. Šādi summējot gadus, tiek nodrošināts kritērijs par nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, kas dažādās valstīs ir atšķirīgs.
  • Starptautiskie normatīvie akti un principi novērš stāža periodu pārklāšanos, lai par vienu un to pašu periodu pensiju nepiešķirtu divas valstis.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizē tiešsaistes seminārus “Diasporai par aktualitātēm Latvijā”. 21. aprīlī tāds bija veltīts ārzemēs nopelnīto pensiju saņemšanai Latvijā. Par to, kas jāzina diasporas pārstāvjiem pensijas un pirmspensijas vecumā, plānojot remigrēt un Latvijā saņemt ārvalstīs nopelnīto pensiju, informēja Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daiga Kudiņa.

Visu rakstu lasiet LV portāls: https://lvportals.lv/skaidrojumi/327462-ka-pieprasit-arzemes-nopelnito-pensiju-2021