VID prezentācijas fragments

Ar nākamā gada 1. janvāri, kad beidzas breksita pārejas periods, no Apvienotās Karalistes pārceļoties atpakaļ uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, būs jāievēro muitas noteikumi, kas attiecas uz pārcelšanos no trešajām valstīm. No muitas maksājumiem būs atbrīvota darba emigrācijā iegādātā iedzīve, ja vismaz gadu Apvienotajā Karalistē bijusi pastāvīga dzīvesvieta, savukārt līdzņemtos profesionālos darbarīkus varēs atvest bez maksas, apliecinot, ka tie pirms tam iegādāti Latvijā.

 
ĪSUMĀ:
  • Ar 2021. gada 1. janvāri, pārceļoties no Apvienotās Karalistes uz Latviju, bez nodokļu maksas varēs ievest personisko mantu, kas izmantota vismaz 6 mēnešus un kas paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem Latvijā.
  • Atbrīvojums paredzēts personām, kuras Apvienotajā Karalistē dzīvojušas vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.
  • Personiskā manta ir mēbeles, apģērbs, privātie transportlīdzekļi, velosipēdi u. c.
  • Lai pieteiktu muitas procedūru, būs jāiesniedz importa deklarācija. Visas atvestās mantas var deklarēt ar vienu preces kodu (preces kods 9905 0000 “Fizisko personu, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu, personiskā manta”).
  • Deklarācijā atsevišķi jānorāda personiskais transportlīdzeklis.
  • Atbrīvojumu nepiešķirs alkohola izstrādājumiem, tabakai un tabakas izstrādājumiem, komerciālajiem transportlīdzekļiem un priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā.
  • Taču profesionālajiem instrumentiem varēs saņemt nodokļu atbrīvojumu, ja tiks pierādīta to iegāde pirms aizbraukšanas strādāt uz Apvienoto Karalisti.

Situācijai, kad, mainot pastāvīgo dzīvesvietu, tiek pārvesta iedzīve, ir noteikts regulējums, lai personisko mantu atbrīvotu no muitas maksājumiem.

Personiskajai mantai, kura tiks ievesta, mainot pastāvīgo dzīvesvietu no Apvienotās Karalistes (AK) uz Latviju, tiks piemērots atbrīvojums no muitas maksājumiem, taču ar nosacījumiem.

Pirmkārt, personai jāspēj apliecināt, ka viņa AK pastāvīgi dzīvojusi vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma. Otrkārt, personiskajai mantai AK jābūt izmantotai vismaz 6 mēnešus.

Trešais nosacījums – šī personiskā manta tiks izmantota lietošanai Latvijā vismaz 12 mēnešus pēc pastāvīgas dzīvesvietas ierīkošanas un preču muitošanas.

Personiskā manta ir visa manta, kas izmantojama personiskai lietošanai vai mājsaimniecības vajadzībām, – mēbeles, trauki, elektroierīcas, velosipēdi, arī privātie transportlīdzekļi.

Atbrīvojums no muitas maksājumiem netiek piemērots alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, komerciālajiem transportlīdzekļiem un priekšmetiem, ko izmanto arodā vai profesijā. Tas varētu attiekties uz daudziem Lielbritānijā strādājošajiem amatniekiem, būvniecības darbu veicējiem, kas devušies uz Lielbritāniju pirms breksita, seminārā iedzīvotājiem par breksita ietekmi uz preču muitošanu skaidroja Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.

Ja nolemts atgriezties pēc 2021. gada 1. janvāra, būtu vēlams, lai tiem arodinstrumentiem, kas iegādāti Latvijā pirms došanās uz AK, būtu saglabāti pirkuma čeki vai citi dokumenti, ar kuriem varētu pierādīt, ka preces ir bijušas brīvā apgrozībā Latvijā vēl pirms breksita. Tādā gadījumā atbrīvojums no muitas maksājumiem varētu būt iespējams arī profesionālajiem darbarīkiem.

Ievedot personiskās mantas, ja tiek mainīta pastāvīgā dzīvesvieta, tāpat kā citos gadījumos, ir jākārto muitas formalitātes, kas nozīmē, ka Latvijā jāiesniedz importa muitas deklarācija.

Visas personiskās mantas, izņemot transportlīdzekli, drīkst deklarēt ar vienu preču kodu (9905 0000), norādot šo kodu deklarācijā un attiecīgi pievienojot ievedamo mantu sarakstu.

Taču personiskie transportlīdzekļi jādeklarē atsevišķi. Tas nepieciešams, lai transportlīdzekli pēc tam varētu reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).

Pārceļoties visa personiskā iedzīve nav uzreiz jāatved, to var darīt pakāpeniski, jo atbrīvojumu no nodokļiem un preču atmuitošanas var piemērot 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad persona šeit, Latvijā, ir iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu.

Raksta turpinājumu lasiet www.lvportals.lv: https://lvportals.lv/skaidrojumi/321513-muitas-noteikumi-atgriezoties-uz-dzivi-latvija-pec-breksita-ii-2020