Mērsraga jahtu osta ir viena no Latvijas mazajām ostām, kas dinamiski attīstās un paplašina burātājiem pieejamo pakalpojumu klāstu. Līdzās jahtu ostas piestātnēm atrodas laivu un jahtu darbnīca Baiks Boats, kur būvē, remontē un restaurē gan koka, gan metāla un plastikāta korpusu jahtas.

Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” SIA “Kurland” tiek veikta krasta stiprināšana, un jau nākamajā sezonā burātāju ērtībām būs pieejama jauna stacionārā piestātne ar apgaismojumu, elektrības, un ūdens pieslēgumiem, uzbūvēta labiekārtota servisa māja un iegādāta notekūdeņu un tualetes ūdeņu atsūknēšanas iekārta.

Informācija par jahtu ostās Latvijā un Igaunijā pieejama www.eastbaltic.eu, turpat pieejams arī Jahtu ostu katalogs 2020.

Saite uz Jahtu ostu katalogu 2020

Video atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītājas asistente Samanta Struža