Kurzemes plānošanas reģiona komandas vārdā vēlam priecīgus svētkus!