Foto: M.Krafte

Šogad, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, esam veiksmīgi uzsākuši vēl vienu unikālu projektu – “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”), kas arī tiks realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 24 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

16.aprīlī abu valstu partneri tikās tiešsaistē, lai ar kick-off tikšanos uzsāktu Militārā Mantojuma tūrisma produkta projektu. “Lauku ceļotājs” kā vadošais partneris iepazīstināja ar projekta struktūru, runājām arī par vizuālajām prasībām un plānotajām aktivitātēm. 17. un 22.aprīlī tikāmies atsevišķi ar Latvijas partneriem un izrunājām būtiskas lietas, lai projekts iesāktos veiksmīgi. Ar cerību, ka drīz varēsim tikties klātienē, norunājām nākošās tikšanās.

KPR kopā ar Ventspils muzeju un Saldus novada domi iedzīvinās tūrisma apritē divus vienreizējus militārā mantojuma objektus. Ezeres muitas mājā tiks modernizēta ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornītis no degradējoša objekta pārtaps par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids utml. Tāpat kā Industriālā mantojuma projektā galvenais mērķis ir piesaistīt mūsu reģionam vairāk tūristu, tāpēc arī Militārā mantojuma projektā tiks izveidota mājas lapa, izdots ceļvedis, veikti virkne mārketinga pasākumu, kuros KPR aktīvi piedalīsies.

KPR nodrošinās aktivitāšu veiksmīgu norisi Kurzemē un piedalīsies kopīgā militārā mantojuma maršruta un militārā mantojuma tūrisma produkta izstrādē Latvijā un Igaunijā, ievāks detalizētu informāciju par militārā mantojuma objektiem Kurzemē, kuriem ir potenciāls tūrismā, veiks objektu vizītes un to sniegto pakalpojumu fiksēšanu, sagatavos objektu aprakstus, GPS koordinātas, fotogrāfijas, utml. KPR apkopos vēsturisko informāciju (vēsturiskus dokumentus, cilvēku atmiņas, fotogrāfijas, kartes utml.), kā arī veiks citu tūrisma pakalpojumu sniedzējus militāro objektu tuvumā apkopošanu, tiksies ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, lai iesaistītu tos kopīgajā militārā mantojuma tīklojumā.

 

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Militārais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.