Šī gada 28.septembrī Ziemeļkurzemes militārā mantojuma objektos viesojās 20 tūroperatoru un  desmit mediju pārstāvji, kuru mērķis bija iepazīt vietējo militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu. Vizītes rezultātā sagaidām dažādas publikācijas medijos, kā arī tūroperatoru papildinātus piedāvājumus ar militārā mantojuma objektiem un maršrutiem.

Militārā mantojuma iepazīšanas vizītes Kurzemē programma 28.septembrī

Žurnālisti un tūroperatori pavadīja visu dienu Kurzemes ziemeļu daļā, apskatot tādus objektus kā militāro priekšmetu privātkolekciju Mundigciemā, Ventspils 46.krasta baterejas atjaunoto torni, Irbenes radioteleskopu muzeju, pazemes tuneļus un antenas, Kolkasraga kādreizējo padomju armijas šautuves vietu un Pētera Čevera nacionālo partizānu bunkuru.

Grupu vadīja Kurzemes plānošanas reģiona “Militārā mantojuma” projekta vadītāja Kurzemē Jana Kalve un Lauku ceļotāja pārstāvis Juris Smaļinskis, sniedzot ieskatu gan Kurzemes vēsturiskajos, gan miltāro norišu notikumos, gan objektu un maršruta tūrisma piedāvājuma un bioloģiskajā daudzveidībā un vienreizīgumā.

“28.septembra ceļojums pa militārā mantojuma vietām Kurzemē bija ļoti aizraujošs, turklāt abi brauciena vadītāji – Jana Kalve un Juris Smaļinskis – apskatāmos objektus papildināja gan ar bagātīgu faktu un izziņas materiālu, gan aizraujošiem stāstiem. Pat grūti pateikt, kas pārsteidza vairāk: Aivara Ormaņa ārkārtīgi bagātīgā ar abiem pasaules kariem saistītā privātā priekšmetu kolekcija Mundigciemā, uguns koriģēšanas tornis Ventspilī, Irbenes radiolokators, kas desmit gados, kopš tur biju iepriekšējo reizi, mainījies līdz nepazīšanai, vai atjaunotais Pētera Čevera vadītās nacionālo partizānu vienības bunkurs (īpaši tādēļ, ka par nacionālajiem partizāniem tā kārtīgi sāk runāt tikai tagad, beidzamajos gados).

Katrā gadījumā, ikvienam, kurš kaut nedaudz interesējas par kara tēmu – un patiesībā tā skar mūs visus, jo nav noslēpums, ka Latviju un tās vēsturi pamatīgi ietekmējis gan Pirmais, gan Otrais Pasaules karš -, es ieteiktu veltīt kādu nedēļas nogali un apmeklēt vismaz dažus no vairāk nekā 150 militārā mantojuma objektiem. Tas būs labi un vērtīgi pavadīts laiks, iepazīstot mūsu valsts neseno vēsturi.”

Una Griškeviča / “Latvijas Kultūras afiša” galvenā redaktore

“Militārā mantojuma piedāvājums tūrismā ir kā jauna šķautne Latvijas izpētes braucienos. Lai gan pašiem šķiet, ka labi zinām Latvijas sarežģītās vēstures dažādos laika posmus un to atstātās pēdas, iespēja ieraudzīt dabā pavisam īstas vietas, kuras saistās ar noteiktiem laika periodiem, spilgi papildina priekšstatu un rosina vēlēšanos papētīt un uzzināt vairāk.

Projekta ietvaros izveidotā karte ir kā gatavs tūrisma piedāvājums gan vietējiem tūristiem, gan arī var tikt veidota kā vienas vai vairāku dienu ekskursija ārvalstu visiem. Objektu jauktā atrašanās vietas gan dabas teritorijās, gan pilsētās, ir kā papildinoši elementi tradicionāliem tūrisma piedāvājumiem, bet tikpat labi var būt arī kā tematiski maršruti.

Priecē, ka Latvijā ir entuziasti, kuri kolekcionē, pēta, izzina Latvijas vēstures laika posmus un ir zinoši, lai par tiem stāstītu citiem, neļaujot vērtīgajiem stāstiem izzust. Viena no tādām vietām ir privātā militārā kolekcija Mundigciemā  – paslpēta, bet ar ievērojumu vēstures artefaktu krājumu, kurš pārsteidz. Kolekcijas apjoms noteikti ir muzeja cienīgs un jāvēl, lai rodas iespējas to attīstīt tālāk. Ventspils Krasta baterijas ugunskoriģēšanas tornis ieskicē pavisam atšķirīgu Ventspils tēlu, kurš noteikti bagātina pilsētas tūrisma piedāvājumu. Kurzemes apceļošanā pieturas vērta vieta ir Pētera Čevera nacionālo partizānu bunkurs – mežā paslēpta vieta, kas ļauj sajust partizānu skaudros ikdienas apstākļus.

Jaunradītā tūrisma piedāvājuma lielākais ieguvums noteikti ir objektu dažādība, kas ļauj veidot gan dažādus stāstus, gan aicināt dažādus klientu segmentus un mērķa grupas.”

Dr.Oec. Ēriks Lingebērziņš / SIA «Balticvision Riga» izpilddirektors un līdzīpašnieks, Tūrisma pētniecības centra vadītājs
Publikācijas

Vizītes programmu veidojis Kurzemes plānošanas reģions un Lauku ceļotājs “Militārā mantojuma” projekta ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.