Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas (Mantojuma dienas) Latvijā norisināsies no 17. līdz 19. septembrim un būs  veltītas transporta tēmai, paverot plašu mantojuma spektru – sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar lidlaukiem, ostām un pašu spēkratu kolekcijām.

2021.gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros īpaši aicinām caur dzelzceļa vēsturi un kultūras mantojumu atgādināt par dzelzceļa ieguldījumu Eiropas labklājības veidošanā un dzelzceļa lomu progresīvu tehnoloģiju izstrādē.

Dalība Eiropas kultūras mantojuma dienās paver lielisku iespēju kļūt par daļu no kopējās Eiropas kultūras mantojuma popularizēšanas iniciatīvas, objektu īpašniekiem un pārvaldītājiem izcelt savu mantojuma vietu un piesaistīt jaunus interesentus, padarīt atpazīstamāku savu objektu Latvijas un starptautiskajā mērogā, kā arī sniegt iespēju sabiedrībai iepazīt tās  kultūras mantojumu, tādējādi kopēji stiprinot izpratni par kultūras mantojumu un tā nozīmību.

Aicinām ar transportu un pārvietošanos saistīto kultūras mantojuma objektu saimniekus un pārvaldītājus pieteikt objektus šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienām!

Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, kas iever nelielu aprakstu par objekta saikni ar transporta attīstību un īsu idejas izklāstu par potenciālo pasākumu programmu*

Pieteikuma anketa

Mantojuma dienu ietvaros, kas veicinātu mantojuma pieejamību plašākai sabiedrībai un dažādām tās grupām (piemēram, iespējas nodrošināt plašāku fizisko piekļūstamību, pasākumi, kas ir saistoši dažādām vecuma grupām, u.c.). Mantojuma dienu programmas ietvaros jācenšas nodrošināt bezmaksas pasākumu pieejamība.

Mantojuma dienu katalogā iekļautais objekts bez maksas saņems simbolisko Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu, zināmu skaitu katalogu, citus Eiropas Padomes piedāvātos reprezentācijas materiālus, kā arī iespēju konkursa kārtībā pretendēt uz nelielu finansiālu atbalstu pasākuma rīkošanai. Pārvalde nodrošinās informācijas izplatīšanu par Mantojuma dienu objektu un tur notiekošajiem pasākumiem.

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi M. Pils ielā 19, LV – 1050, Rīgā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz elektroniskā pasta adresi: pasts@mantojums.lv, līdz  2021. gada 10. martam (pasta zīmogs).

Izsludināta pieteikšanās Eiropas kultūras mantojuma dienām 2021 | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv)

Pieteikuma anketa EKMD 2021

Eiropas kultūras mantojuma dienu kontakti:

Nacionālā koordinatore Anna Anita Cīrule

anna.anita.cirule@mantojums.lv+371 67326602

=======

Jana Kalve,

Kurzemes plānošanas reģiona

Projekta vadītāja, mob. 29524558,

e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,

Klātienes pasākumu norises iespējamība būs atkarīga no valstī noteiktajiem, ar Covid-19 pandēmiju saistītajiem, ierobežojumiem.