2020. GADA PROJEKTU KONKURSS NĪCAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM IR ATVĒRTS

Nīcas novada pašvaldība izsludina 2020. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”. Konkursa mērķis paliek nemainīgs,- finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai jeb vienkārši īstenot mērķtiecīgas idejas un būt pašiem lepniem par savu novadu. Rotāsim Nīcas novadu ar labiem darbiem!

2020.gada projektu konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • teritorijas labiekārtošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde;
  • infrastruktūras uzlabošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde;
  • pasākumu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml. rīkošana;
  • inventāru/pamatlīdzekļu iegāde biedrībām, to darbības jomas nodrošināšanai.

Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas NVO un interešu/iedzīvotāju grupas (interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem).

Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2020.gada 20.janvāra līdz 2020.gada 28.februārim plkst. 14.00.

Projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no 2020.gada 1. aprīļa līdz 30.novembrim un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt Nīcas novada iedzīvotājiem.

CapturePašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai: EUR 600.00, taču projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem finanšu avotiem.

Informējam! Arī šogad tiks rīkota projektu rakstīšanas meistarklase. Īsi pirms projekta iesniegšanas gala termiņa, 18. februārī, plkst.18.00, visi projektu rakstītāji un jauno projektu ieceru realizētāji tiek aicināti ar saviem projekta pieteikumiem uz meistarklasi. Būs iespēja katram individuāli uzdot savus neskaidros jautājumus, palīdzēsim ar neskaidrībām projekta pieteikuma aizpildīšanā, sniegsim padomu, kā arī izrunāsim visbiežāk pieļautās kļūdas.

2020.GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMU UN VEIDLAPAS ATRADĪSI ŠEIT.

 Papildu informācija:

Ieva Taurinskaite

Attīstības nodaļas vadītāja