2021.gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros īpaši aicinām caur dzelzceļa vēsturi un kultūras mantojumu atgādināt par dzelzceļa ieguldījumu Eiropas labklājības veidošanā un dzelzceļa lomu progresīvu tehnoloģiju izstrādē. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas (Mantojuma dienas) Latvijā norisināsies no 17. līdz 19. septembrim un būs veltītas transporta tēmai, paverot plašu mantojuma spektru – sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar lidlaukiem, ostām un pašu spēkratu kolekcijām.

Par godu #EUyearofRail aicinām jūs iepazīties ar spilgtākajiem dzelzceļa industriālā mantojuma objektiem, kas nu jau kuplākā pulkā ir iedzīvināti tūrismā. Industriālā mantojuma maršrutam ir pievienojušies vairāki objekti, tādi kā Ērgļu un Paplakas stacija, kā arī tūrisma piedāvājumi ir kļuvuši bagātīgāki arī citos objektos.

Industriālā mantojuma dienas Aizputē

Piektdien, 17. septembrī, Industriālā mantojuma dienu ietvaros, aicinām apmeklēt rūpnīcu AS “Kurzemes atslēga” un Industriālā mantojuma objektu – Aizputes ūdenstorni!

Industriālais mantojums ir mūsu kultūras mantojuma daļa, kas stāsta par industriālo tehnoloģiju attīstību, darba metodēm un darba apstākļu izmaiņām un palīdz plašāk izprast sabiedrības attīstību un vēsturi. Industriālā mantojuma tūrisms ir lieliska iespēja iepazīties ar senām industriālajām ēkām, tehniku un tās izmantošanai nepieciešamajām iemaņām. Šogad Industriālā mantojumu dienas norisinās Eiropas kultūras mantojumu dienas ietvaros no 17. – 19. septembrim. Šī gada tēma veltīta transportam, izceļot vairāk nekā 80 objektus visā Latvijā un paverot plašu mantojuma spektru – sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar lidlaukiem, bākām un pašu spēkratu kolekcijām.

Pasākuma ietvaros, aicinām apmeklēt uz iepazīt ražošanas procesu “Kurzemes atslēgas rūpnīcā”. Fabrikas ēka celta 19. gs. beigās kā tipisks ražošanas ēku paraugs un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Sākotnēji ēkā tika ražotas aptieku kastītes, kulītes un etiķetes, kas tika izplatītas pa visu carisko Krieviju. Otrā pasaules kara laikā rūpnīcā vācu armija laboja ieročus. Taču kopš 1960. gada ēkā darbojas Metāla furnitūras rūpnīca “Kurzeme”, šodien – AS “Kurzemes atslēga”, kas ražo atslēgas un dažādus būvkalumus.

 Aizputes ūdenstornis celts 1960. gadā un darbojās līdz 2009. gadam tas pilsētas ūdens apgādes sistēmā. 2018. gadā, pateicoties INTERREG Igaunijas – Latvijas programmai un Aizputes novada pašvaldībai, ūdenstornis ir kļuvis par Industriālā mantojuma objektu – skatu torni.

 Programma:

Ekskursija rūpnīcā AS “Kurzemes atslēga” plkst. 13:30 (dalības maksa 2 EUR). Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 28617307 vai e – pastā: turisms@aizpute.lv

Aizputes ūdenstornis pieejams apskatei no 15:00 – 17:00 (ieejas maksa 1 EUR).

Industriālā mantojuma objekti Kurzemē
Industriālā mantojuma objekti Latvijā
Visi industriālā mantojuma objekti: Industrialheritage.travel

Par projektu

Projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tika realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam un tajā bija iesaistījušies 30 partneri. Projekta vadošais partneris bija Kurzemes plānošanas reģions. Projekta mērķis bija iedzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot sabiedrības izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos, izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem, attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām, kā arī reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

Papildu informācija par projektu pieejama:

FBhttps://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/

YThttps://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw

                                            EstLat mājas lapāhttps://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Šis dokuments atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.