Kas ir Inovāciju akadēmija?
Inovāciju akadēmija ir potenciālo uzņēmēju, kā arī inovatīvu un globāli ambiciozu biznesa projektu pirmsakselerācijas programma. Tās mērķis ir atbalstīt biznesa ideju autorus jaunu produktu un pakalpojumu radīšanas procesā, kā arī izveidot komandas, kas realizē globāli konkurētspējīgus biznesa projektus. Programmu vada starptautiski pieredzējuši un atzīti mentori, jaunuzņēmumu dibinātāji un vadītāji, kā arī korporatīvās inovācijas profesionāļi. Pēc programmas absolvēšanas projekti varēs piesaistīt investīcijas un atrast partnerus, lai uzsāktu produkta komercializēšanu. Katrs Inovāciju akadēmijas cikls sastāv no diviem posmiem un uz katru jāpiesakās atsevišķi. Līdz 2024.gada 30.aprīlim plānots organizēt vēl 2 šādus ciklus.

Dalībnieka profils
Inovāciju akadēmijai aicināti pieteikties studējošie, jaunie zinātnieki un speciālisti ar inovatīvām biznesa idejām un uzņēmējspējām, kā arī agrīnu jaunuzņēmumu pārstāvji, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, fizisko personu grupa vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants (atbilst MVK statusam), kam jau ir tehnoloģiju intensīva biznesa ideja vai kurš vēlas tādu radīt un attīstīt. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai.

Pieteikšanās
Pietiekšanās dalībai Inovāciju Akadēmijas 1. posmā “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati” ir atvērta no 2022. gada 7. septembra līdz 2022. gada 23. septembrim un šī posma apmācībās, kas norisināsies astoņu nedēļu garumā tiks uzņemti līdz pat 250 dalībnieki. Pieteikuma iesniegšana notiek elektroniski valsts platformā business.gov.lv Uzsaukums ir izsludināts LIAA tīmekļvietnē, sadarbības partneru vietnēs, kā arī informācija pieejama https://www.inovacijuakademija.lv. Visām aktualitātēm līdzi var sekot arī LIAA un sadarbības partneru sociālo tīklu kontos. Jauno Inovāciju Akadēmijas apmācību ciklu plānots uzsākt 2022. gada 20. oktobrī. Inovāciju Akadēmijas apmācības 100% tiek finansētas Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta ietvarā.

Apmācību programma “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati”, 1.posms

Starptautiski atzīti RTU Rīgas Biznesa skolas lektori un mentori no tehnoloģiski ietilpīgu nozaru vides iepazīstina dalībniekus ar tehnoloģiju trendiem un izaicinājumiem, izglīto par inovitāti veicinošiem faktoriem un inovāciju ietilpīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu, datos balstītu lēmumu pieņemšanu, sadarbīgu komandu veidošanu un līderību, kā arī par pitčošanas mākslu. Inovāciju akadēmijas pirmais posms ilgst 8 nedēļas un nodarbības pamatā notiek piektdienās. Pirmā posma noslēgumā jaunās biznesa idejas īstenošanai tiek izveidotas komandas.

Pretendentus apmācībām “Inovatīvas uzņēmējdarbības pamati” vērtē pēc sekojošiem kritērijiem:

  • pretendenta kompetence (izglītības un  pieredzes izvērtējums)
  • inovatīva produkta vai pakalpojuma ideja ar globālu ambīciju
  • projekta komanda
  • pretendenta motivācija

Pēc pieteikumu izvērtēšanas tiek izveidots pieteikumu un dalībnieku saraksts, kurus uzaicina pievienoties apmācību un tīklošanās platformām.

Apmācību programma “Inovatīvu projektu pirmsakcelerācija”, 2.posms

Inovāciju akadēmijas 2.posmā apmācības ilgst 18 nedēļas, taču ar fokusu uz atbalsta sniegšanu komandām, kurām jau ir biznesa ideja un nepieciešama produkta vai pakalpojuma tālāka izstrāde. Katrai komandai tiks nozīmēts vadošais mentors, kā arī notiks konsultācijas ar specializētiem mentoriem atkarībā no produkta specifikas un biznesa modeļa. Saturs būs praktisks un noderīgs ideju testēšanā, validēšanā un komercializācijā (mārketings, pārdošana, lietojamība, IPR, finansējuma piesaiste, prezentēšana un stāstniecība) un tiks maksimāli pielāgots atlasīto komandu vajadzībām.

Pretendenti (komandas) apmācībām “Inovatīvu projektu pirmsakcelerācija” tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

  • inovatīva produkta vai pakalpojuma ideja ar globālu ambīciju
  • komandas gatavība pirmsakcelerācijai
  • komandas kompetenču komplementaritāte (komandas kompetenču un prasmju saderīgums biznesa idejas attīstībai)

Pretendentus ar augstāko punktu skaitu, bet vismaz 2, uzaicina pievienoties apmācību un tīklošanās platformām.

Informācija pārpublicēta no LIAA mājas lapas: https://www.liaa.gov.lv/lv/inovaciju-akademija