Šobrīd aktīvi norisinās tūrisma produktā iekļaujamo militāro objektu apzināšana Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Notiek to uzskaite, apsekošana un dokumentēšana, lai iegūtu sākotnējo informāciju par objektu atrašanās vietu, GPS koordinātēm, uzņemtu fotogrāfijas un noskaidrotu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem šajos objektos, kā arī tiktos ar to īpašniekiem.

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 23 partneriem Latvijā un Igaunijā īsteno projektu, lai izveidotu kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu, kas iepazīstinās ar abu valstu militāro mantojumu laika posmā no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai.

Vēlāk maršruta izveidē tiks iesaistīti vēstures speciālisti, lai sagatavotu pie militāro objektu vēsturiskos aprakstus, kā arī tiks uzrunāti vietējie iedzīvotāji vēsturisko stāstu (liecību) pierakstīšanai.

Kopumā maršrutā ietversim 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā (muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves utt.). Kopā 36 objektos projektā paredzētas investīcijas, piemēram, nocietinājumi, krasta apsardzes baterijas, kas iepriekš nebija pieejami apmeklējumiem, tiks labiekārtoti un iepazīstinās ar militārā mantojuma stāstiem. Kurzemē Ezeres muitas namā tiks modernizēta ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornītis no degradējoša objekta pārtaps par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids, animēta videofilma utml.

Visa informācija būs pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes platformā www.militaryheritagetourism.info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 10 ceļojumu maršruti ar militāru tematiku.

Ja Tev ir zināms kāds militārais objekts, kas būtu iekļaujams militārā mantojuma tūrisma maršrutā, vai pazīsti kādu, kas varētu padalīties ar interesantu personīgu vēsturisko liecību, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Kurzemē!

Veidosim mūsu vienreizīgo militārā mantojuma maršrutu kopā!

Projekts “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 25 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Militārais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.