Kurzemes Plānošanas reģions projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros rīkoja apmācību semināru ciklu – sešus seminārus – par Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanu. Semināru ciklu vadīja Latvijā pazīstamais tūrisma galamērķu un klasteru veidošanas eksperts Andris Klepers, un tajos tika sniegta informācija par to, kā veidot makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus, kāda ir potenciālā makšķerēšanas tūrisma klientūra Latvijā un ārvalstīs, kādi ir esošie zivju un tūrisma resursi šajā jomā, kā arī runājām par sadarbības modeļiem starp dažādu pakalpojumu sniedzējiem, lai izveidotu vienotu un kvalitatīvu makšķerēšanas tūrisma produktu. Uzņēmējiem dalība semināros deva iespēju attīstīt papildinošu produkta piedāvājumu, veidot to stratēģiskā partnerībā ar citiem, bet nākotnē – stiprināt savu pārdošanas stratēģiju kopumā un gūt labumu no kopējām tirgvedības darbībām.

Apmācību semināru mērķis bija izveidot konkurētspējīgus makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus, lai kopā ar projekta partneriem – zviedriem, igauņiem, somiem, lietuviešiem tos varētu popularizēt starptautiskā līmenī.

Pēc noslēdzošā semināra 8.martā viesu namā “Imantas”, kas atrodas tieši pie Rīvas upes – vietā, kur projekta ietvaros ir plānots atjaunot zivju nārsta ceļu, radās pārliecība, ka makšķerēšanas tūrismam Kurzemē ir nākotne, jo ar katru nodarbību arvien aktīvāki kļuva semināru dalībnieki, un sadarbības tīkls kopīgu tūrisma produktu veidošanai veidojās acīmredzami. Semināru cikla rezultātā radušies makšķerēšanas tūrisma piedāvājumi vēl tikai mazliet jānoslīpē, un tad tie būs gatavi publicēšanai interneta vietnēs, kur makšķernieki rod sevi interesējošo informāciju.

Semināra materiāli:

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile T.:29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv