Kurzemes plānošanas reģions, atbilstoši  plānotajam, līdz 2016.gada 1.maijam ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem projekta “Kurzeme visiem” partneriem – 20 Kurzemes pašvaldībām, 4 bērnu sociālās aprūpes centriem (bērnu namiem) un Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Kurzeme”.

Projekta veiksmīgai ieviešanai īpaši būtisks ir fakts, ka sadarbības līgumus ir parakstījušas visas Kurzemes pašvaldības. Tas veicinās ne tikai vienmērīgu deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanu Kurzemē, bet palīdzēs arī apzināt un sasniegt tādas projekta mērķa grupas kā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas dzīvo ārpus ilgstošas aprūpes institūcijām. Tāpat tas nodrošinās informācijas pieejamību sabiedrībai gan par DI procesu, gan par pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt projekta ietvaros. Ļoti nozīmīga ir pašvaldību loma Kurzemes DI plāna sagatavošanā un ieviešanā, sniedzot nepieciešamo informāciju un savu redzējumu par sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību, tādējādi plānojot un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Visām iesaistītajām pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību savā teritorijā, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas un iekļauta Kurzemes reģiona DI plānā.

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI:

 • Kurzemes pašvaldības
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams
 • Talsu novada Strazdes bērnu nams
 • Ventspils novada bērnu nams „Stikli”
 • Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga”

VSAC “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm:

 • filiāle “Ilģi” (Grobiņas novads)
 • filiāle “Veģi” (Talsu novads)
 • filiāle “Liepāja” (Liepājas pilsēta)
 • filiāle “Aizvīķi” (Priekules novads)
 • filiāle “Dundaga” (Dundagas novads)
 • filiāle “Gudenieki” (Kuldīgas novads)

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenotas ar mērķi Kurzemē ilgtermiņā radītu tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Plašāku informāciju par projektu “Kurzeme visiem”, tā mērķa grupām, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī deinsitucionalizācijas procesa virzību Kurzemē lasiet www.kurzemevisiem.lv.