LLI-447 “Izzini Baltus”

Šī gada 30.septembrī – 1.oktobrī Alsungā un Jūrkalnē notika ceturtā – noslēdzošā – Baltu gidu apmācību sesija.

Pirmajā apmācību dienā gidi apmeklēja Alsungas pili, kuršu pilskalnu – Dižgabalkalnu, tikās un dziedāja kopā ar suitu sievām, kā arī apmeklēja maršruta “Baltu ceļš” objektu – Spēlmaņu krogu, kur, protams, neiztika arī bez slaveno sklandraušu baudīšanas.

Pirmās dienas noslēgumā klausījāmies lekcijas par veselumu un veselību mūsu senču tradīcijās un tikāmies ar kuršu ķoniņieni – Initu Peniķi, kas stāstīja par Peniķu dzimtas un citu kuršu ķoniņu dzimtu vēsturi.

Otrajā dienā, pirms savu apjomīgo mājasdarbu demonstrēšanas grupās, gidi noklausījās lekciju par gidu darba specifiku un lomu un tad jau arī pienāca grandiozais apmācību noslēgums, kad grupas prezentēja savas izveidotās ekskursijas.

Piecas gidu grupas katra prezentēja savus kursu laikā sagatavotos mājasdarbus – par kuršu tematiku izveidotās ekskursijas, stāstot par kuršu rotām, pilskalniem, ēdieniem, tradīcijām.

Mums ir patiess gandarījums un lepnums par visiem Baltu gidiem, kas ar savu aizrautību, interesi par kuršu vēsturi, radošumu, dzīvesprieku un dzīvesziņu nes un nesīs kuršu vārdu pasaulē

APSVEICAM visus jaunos 25 Baltu gidus ar sekmīgu kursu beigšanu un apliecību iegūšanu! #kurširullē !!!

Apmācību programma

Apmācību prezentācijas:

Baltu gidu apmācības īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv