Š.g. 30.septembrī O.Kalpaka muzejā notika Kurzemes plānošanas reģiona organizētais pirmais projekta “Militārais mantojums” klātienes seminārs četru semināru ciklā – Militārā mantojuma tūrisma produkta izstrāde un sadarbības tīkla izveide. Semināru mērķis ir iepazīstināt reģiona novadu tūrisma speciālistus, militārā mantojuma objektu īpašniekus un apsaimniekotājus un uzņēmējus ar projektu, sniegt atziņas par partneru pieredzi un iepazīstināt ar galvenajiem ieguvumiem popularizējot militāro mantojumu un iesaistoties projektā.

Semināra apakštēma bija 1918. līdz 1920.gada Neatkarības karš Latvijā un militārās vēstures eksperts Valdis Kuzmins sniedza detalizētu ieskatu šajās norisēs un aktīvi atbildēja uz semināra dalībnieku interesējošiem jautājumiem.

 

Semināra otrā daļa bija veltīta pieredzes stāstiem un militārā mantojuma tūrisma produktu veidošanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem. Pēcpusdienā devāmies muzeja teritorijas un tā piedāvājuma apskatē O.Kalpaka muzeja vadītāja Roberta Sipenieka vadībā.

Pasākums tika organizēts projekta “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts (Est-Lat156)” ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam atbalstu.

Semināra programma

Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.