Š.g. 1.martā, Aizputē, notika tematiskais seminārs par kultūrvēsturisko mantojumu, ko būtu iespējams izmantot tūrismā. Seminārs “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā” bija projekta “Industriālais mantojums” un Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Baltu ceļš” organizēts pasākums, kas pirmo reizi pieskārās padziļināti tēmām par industriālo mantojuma bagātību Kurzemē un ieskatu Eiropas arhitektūrā.

Prezentācijas par industriālā mantojuma tēmu skatīt pielikumos:

  • KTA aktualitātes (I.Smuškova)
  • KPR tūrisma projekti (A.Petkēvica)
  • Industriālais mantojums – projekta aktivitātes (M.Bebre)
  • Kas interesē Baltijas valstu tūristus (K.Kovalevskis)
  • Ieskats Eiropas industriālās arhitektūras vēsturē (I.Karlštrēma)
  • Industriālais mantojums un šaursliežu dzelzceļi Kurzemē (A.Biedriņš, T.Altbergs)
  • Stāstu nozīme tūrismā (I.Smuškova)

Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi (A.Klepers)

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Maija Bebre
maija.bebre@kurzemesregions.lv

KTA aktualitātes Industriālais mantojums – projekta aktivitātes Stāstu nozīme tūrismā Kas interesē Baltijas valstu tūristus Ieskats Eiropas industriālās arhitektūras vēsturē KPR tūrisma projekti Industriālais mantojums un šaursliežu dzelzceļi Kurzemē Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi