Mājīgajā un viesus mīlošajā Kapelleru namā 10. janvārī pulcējās brangs klausītāju loks ceturtajam apmācību semināram 12 apmācību semināru ciklā “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”. Šoreiz klausītāji uzzināja daudz jauna par dabas dziedinošām vietām un par mazāk zināmām dabas vietām. Semināra noslēgumā vides gide Līga Šaule pārsteidza un dalījās pieredzē, kā uzrunāt, ieinteresēt un ļaut sadzirdēt vēsturi, runājot viesu valodā. Turpat Kapelleru nama pagalmā varēja apskatīt Baltu maršrutā iekļauto podnīcu, kurā darbojas keramiķe Dita Zagorska un  Artis Kleinbergs.

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.