Š.g. 1.martā, Aizputē, notika tematiskais seminārs par kultūrvēsturisko mantojumu, ko būtu iespējams izmantot tūrismā. Seminārs “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā” bija projekta “Baltu ceļš” un  Igaunijas -Latvijas pārrobežu projekta “Industriālais mantojums” organizēts pasākums, kas pirmo reizi pieskarās padziļināti tēmām par kuršiem, to mantojumu un industriālo mantojuma bagātību Kurzemē.
Prezentācijas par kuršu mantojuma tēmu pielikumos:
KTA aktualitātes (I.Smuškova)
KPR tūrisma projekti (A.Petkēvica)
Kas interesē Baltijas valstu tūristus (K.Kovaļevskis)
Baltu ceļš – projekta aktivitātes (A.Jakovela)
Kurši rakstīto un arheoloģisko avotu gaismā (A.Tomsons)
Kuršu kultūrvēsturisko tūrisma objektu kopskats (A.Grīnbergs)
Stāstu nozīme tūrismā (I.Smuškova)
Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi (A.Klepers)

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Aiva Jakovela
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

KTA aktualitātes KPR tūrisma projekti Kas interesē Baltijas valstu tūristus Baltu ceļš - projekta aktivitātes Kurši rakstīto un arheoloģisko avotu gaismā Kuršu kultūrvēsturisko tūrisma objektu kopskats Stāstu nozīme tūrismā Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi