5.februārī tikāmies seminārā Talsu novada muzejā, kur arheologs Artūrs Tomsons iepazīstināja ar muzejparkiem Eiropā un aizvēstures mantojuma eksponēšanas piemēriem tepat Latvijā. Arheologi savā darbā arī eksperimentē, piemēram, mēģinot izgatavot kādu priekšmetu ar senajiem paņēmieniem, tādējādi saprotot, vai pieņēmumi varētu atbilst patiesībai. Arheoloģija ir nevis tas, ko atrodam, bet tas, ko uzzinām. Noklausoties Artūru, gribas zināt un vēl dziļāk pētīt Latvijas aizvēsturi. Jo vairāk zinām, jo  vairāk jautājumu.

Pēc tam neskaitāmu ceļvežu un maršrutu autors Juris Smaļinskis atgādināja, ka daba un kultūra saistāma kopā, kur neapšaubāmi daba un apkārtējā vide ietekmē cilvēka ieradumus un nodarbošanos. Tāpat lektors dalījās ar savu pieredzi tematisku maršrutu veidošanā un to iedzīvināšanā, izceļojot un popularizējot  vēsturiskos novadus, etnogrupas vai vēstures posmus, kā, piemēram, hercoga Jēkaba laiku. Tas ir stāsts ne tikai par paša maršruta radīšanu, bet par zīmolu un tā iedzīvināšanu vietējā pagasta ļaudīs, kā arī par tradīciju turpināšanu.

Noslēgumā Inga Trumsiņa dalījās pieredzē par to, kāds tūrisma serviss nepieciešams, ja ceļo grupās.

Pasākuma prezentācijas:

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.