Š.g. 15.jūnijā plkst. 10.00 Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, organizē ekspertu diskusiju “Jūras bioekonomika Latvijā”. Pasākums veltīts jūras bioekonomikai (angļu val. – “blue bioeconomy”) – tā ir saimnieciska darbība un vērtības radīšana, kuras pamatā ir ūdeņu atjaunojamo resursu un ar tiem saistīto ekspertzināšanu ilgtspējīga un pārdomāta izmantošana.

Pasākumā piedalīsies valsts pārvaldes, zinātnes un uzņēmējdarbības pārstāvji – dalīsies informācijā un pieredzes stāstos, kā arī diskutēs par šīs jomas attīstības iespējām Latvijā. Aicinām piedalīties visus, kam interesē pasākuma tēma!

Reģistrēšanās pasākumam obligāta.

Pasākums tiek organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam projektos “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms GRASS) un “Ar jūras resursiem saistītas bioekonomikas izaugsme Baltijas jūras reģionā” (Blue Platform – Advancing Blue Bioeconomy Capacities in the Baltic Sea Region, akronīms Blue Platform), kas tematiski tiešā veidā saistīti ar jūras resursos balstītas jeb zilās bioekonomikas (blue bioeconomy) attīstību.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore