Lai iepazītos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī diskutētu par reģionālās politikas uzstādījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē piecus reģionālos seminārus – Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.).

Otrajā seminārā Liepājā piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji,  kā arī pašvaldību, nozaru ministriju, NVO, augstskolu un pētniecisko organizāciju pārstāvji.

Semināru ietvaros tiek sniegta informācija par reģionālās attīstības izaicinājumiem no publisko pakalpojumu sniegšanas un no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos, kas būtu jāņem vērā, plānojot un veicot ES fondu ieguldījumus. Tiek sniegta arī informācija par Reģionālās politikas sasniegtajiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu.  Tāpat notiks diskusija par turpmāk nepieciešamajiem ES fondu un cita veida pasākumiem reģionu attīstībai.

Semināri jau notikuši:

  •           Alūksnē (15.03.2019.) līdz 6.03.2019., Alūksnes kultūras namā – Brūža iela 7
  •           Liepājā (28.03.2019.) līdz 15.03.2019., Koncertzālē “Lielais dzintars” – Radio iela 8

Semināri vēl notiks:

  •           Jelgavā (11.04.2019.) līdz 29.04.2019., Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā – Svētes iela 33
  •           Rēzeknē (26.04.2019.) līdz 12.04.2019., Latgales vēstniecībā “GORS” – Pils iela 4
  •           Siguldā (30.05.2019.) līdz 17.05.2019 Kultūras centrā  “Siguldas devons” – Pils iela 10

semināru darba kārtība pieejama ŠEIT, semināros apskatāmo projektu saraksts atrodams ŠEIT!

Semināru prezentācijas:

Pasākums tiek finansēts no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”.

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv