Šī gada 8. un 15. aprīlī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Pāvilostas un Alsungas novadu aicina uz nākamajiem semināriem 12 apmācību ciklā par kuršiem un tūrisma produkta veidošanu.

8.aprīlis, Pāvilosta

8.aprīlī seminārs „Kuršu vikingi. Klientorientēts tūrisma pakalpojums” notiks Pāvilostā, kur prof. Juris Urtāns stāstīs par Grobiņas un Kurzemes skandināviem vai vikingiem (ziemeļnieki) Kurzemē, Ieva Treija (marketingafans.lv) stāstīs, kā savienot savas un klienta intereses un Juris Zviedrāns (celtniecības arhitekts, Tāšu muižas saimnieks) par muižām un to mītiem Kurzemē, noslēgumā izzinoša ekskursija Pāvilostā.

Seminārs norisināsies Pāvilostas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā

Aicinām dalību seminārā pieteikt līdz 2019.gada 3.aprīlim šeit: https://ej.uz/Kursi_Pavilosta

Semināra programma Pāvilostā

15.aprīlis, Alsunga

15.aprīlī seminārs „Senais uzturs. Klientorientēts tūrisma pakalpojums” notiks Alsungā, kur  vēsturniece Dardega Legzdiņa stāstīs par kuršu uzturu arheologa skatījumā, turpinājumā prof. Janīna Kursīte-Pakule stāstīs par Kurzemes ēdienu tradīcijām,  ceļotājiem, savukārt Signe Meirāne (storyaboutfood.com) par mūsdienīgu ēdienu. Tāpat būs iespēja uzzināt par suitu novada tūrisma piedāvājumu Alsungas tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītājas Ingas Bredovskas stāstījumā un pusdienu maltīti baudīt maršruta „Baltu ceļš” objektā –  „Spēlmaņu krogā”.

Seminārs norisināsies Alsungas kultūras namā, Ziedulejas ielā 1, Alsungā

Aicinām dalību seminārā pieteikt līdz 2019.gada 10.aprīlim šeit: https://ej.uz/Kursi_Alsunga

Semināra programma Alsungā

Pasākumu darba valoda – latviešu. Dalība bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Papildu informācija: aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Informējam, ka projekta publicitātes nodrošināšanai pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.

Šo apmācību seminārus organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Pāvilostas un Alsungas novada pašvaldībām projektā “Tūrisma maršruts “Baltu ceļš””, ko finansē Eiropas Savienības V-A Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbība programma 2014. – 2020.gadam.

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.