Seminārs tiek organizēts, lai palīdzētu izglītības iestādēm sagatavot neformālās izglītības  programmu piedāvājumu VIAA administrētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.-jam uzsaukumam.

Šajā uzsaukumā pirmo reizi ir iekļautas mūžizglītības kompetenču programmas. Piedāvājumu var iesniegt arī vispārizglītojošās skolas, tādējādi paplašinot savu darbību ar pieaugušo izglītības jomu un nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem mācības dzīves vietas tuvumā. Mūžizglītības kompetenču programmām ir izveidoti apraksti ar noteiktu struktūru un saturu, kas iepriekš nav bijis. Tādēļ seminārā esam aicinājuši uzstāties IZM  vecāko eksperti Lauru Ivetu Strodi, kura ir vadījusi aprakstu izstrādi, piedalās programmu vērtēšanā un strādā ar neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem.   Seminārā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu vadītāji, profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu pārstāvji, pašvaldību pieaugušo izglītotāji un NVO interesenti.

Semināra norise:

22.martā, Saldū, Saldus Izglītības pārvaldē, Avotu ielā 12. Laiks: 10.00 – 13.00.

 Darba kārtība:

Laiks

 

Tēma Ziņotājs
10.00 – 10.15 Iespējas īstenot neformālās izglītības programmas projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Ingrīda Muraškovska, Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte
10.15 – 11.30 Kā gatavot neformālās izglītības programmu pieteikumu:

·         Neformālās izglītības programmu specifika

·         Mūžizglītības kompetenču modulāro programmu apraksti

·         Programmu vērtēšana nodarbināto projektā

·         Biežāk pieļautās kļūdas mācību programmu pieteikumos

Laura Iveta Strode,

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja

11.30 – 12.00 Jautājumi un atbildes
12.00 – 13.00 Praktiskais darbs grupās ar  pieteikuma dokumentu sagatavošanu
Reģistrēšanās semināram