Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ceturtdien, 3. decembrī, plkst. 14.00 organizē vebināru par aktualitātēm projektu iesniegumu sagatavošanā energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā. Eiropas Savienības (ES) fondu programmas trešajā atlases kārtā no Kohēzijas fonda investīcijām pieejami gandrīz 11,7 miljoni eiro.

Tiešsaistes seminārs notiks MS Teams platformā un tā laikā galvenokārt uzmanība tiks veltīta jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu programmas īstenošanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu grozījumiem. Dalībai vebinārā lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikumu šeit.

Informācija par projektu iesniegumu atlasi pieejama sadaļā Izsludinātās atlases. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Madaru Zamarinu: tālr. 26802187, e-pasts madara.zamarina@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts – 11 679 793 eiro – paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā, kā arī projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

KF atbalsts energoefektivitātes projektu īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā – 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”  ietvaros.