LLI-447 “Izzini Baltus”

1.-2.jūlijā Dundagā notika mūsu pirmā jauno Baltu ceļa tūrisma gidu apmācību sesija. Apmācībās piedalījās 26 gidi no visas Latvijas, kas pieteicās projektā organizētajām apmācībām.

Pirmajā sesijā aizvadītjām divas patiesi aizraujošas apmācību dienas, mācoties par kultūras ceļiem, Baltu tūrisma maršrutu, seno kuršu apģērbu, apgūstot kuršu mitoloģijas fenomenus un tūrisma piedāvājuma veidošanas pamatus.

Apmācību programma

Apmācību prezentācijas:

Nākamā sesija notiks 5.-6.augustā Grobiņā!

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv