CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Pagājušajā nedēļā 31 Kurzemes reģiona pašvaldību, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, kā arī projekta partneru (Igaunijas Vides pārvalde, Rietumigaunijas Tūrisma asociācija un Somijas Parku un Dabas pārvalde (Metsahallitus)) un to sadarbības organizāciju (pašvaldību un NVO) pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Dānijā ar mērķi sniegt iespēju pašvaldību, dabas parku, tūrisma un vides pieejamības speciālistiem no Kurzemes, Igaunijas un Somijas iepazīt Dānijas labo praksi dabas objektu pielāgošanā visiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.. Apmeklējām vairākus dabas objektus un takas, kur tikāmies ar dāņu kolēģiem, kā arī skatījāmies un apspriedām pielietotos vides pieejamības risinājumus.

Pirmajā dienā apmeklējām pie Kopenhāgenas izvietoto mākslīgi veidoto Amager dabas parku, kur ne tikai diskutējām par parka vides pieejamības un apmeklētāju piesaistes un izglītošanas stratēģiju, bet arī paši devāmies 2h garā velobraucienā, iepazīt parkā izveidoto infrastruktūru un dabas takas.

Otrajā dienā vides pieejamības risinājumus skatījām Geomuseum Faxe un Prismet skatu platformā, apmeklējām Mons Museum, kas sadarbībā ar Dānijas cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO izveidojis līdz šim vienīgo pieejamo garās distances maršrutu – 175km – un tā karti.
Apmeklējām arī Liselund parku un nesen izveidoto pieejamo laipu, kas ved uz Dānijas lepnumu – Mons Klint krīta klintīm, kas izveidojušās pirms 5000 gadiem un paceļas 128m augstumā, atklājot vienu no skaistākajām Dānijas ainavām – tagad to iespējams apmeklēt un vērot arī cilvēkiem ratiņkrēslos.

Trešo dienu uzsākām ar Camp Adventure Forest Tower apmeklējumu, kas ir pirmais un vienīgais tāda veida tornis Skandināvijā. Tornis tika atvērts tikai š.g. 31.martā. Tas ir 45m augsts un tā spirāļveida forma ļauj sasniegt tā virsotni arī cilvēkiem ar elektriskajiem ratiņkrēsliem. Apmeklējām arī atsevišķus objektus un taku Skjoldingernes nacionālajā parkā, kur ar parka pārstāvjiem diskutējām par Dānijas nacionālajos parkos pielietotajiem vides pieejamības risinājumiem atpūtas vietām, informācijas zīmēm u.c.

Ceturtajā dienā apmeklējām vienu no visā pasaulē modernākajām pieejamajām ēkām – Dānijas Personu ar invaliditāti organizācijas mītni, kas uzbūvēta pirms 5 gadiem un atrodas 15km no Kopenhāgenas esošajā Taastrup pilsētā. Skatījām gan ēkā izmantotos vides pieejamības risinājumus, gan aktīvi diskutējām par dabas taku pieejamības kritērijiem, Dānijā ieviesto dabas taku pieejamības sertifikācijas sistēmu un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Vizīti noslēdzām ar Kopenhāgenas Universitātes apmeklējumu, kur tikāmies ar pētnieku grupu, kas pēta dabas un tās pieejamības nozīmi cilvēku veselības kontekstā un īsteno vairākus liela mēroga pētniecības projektus šajā jomā.

Mājās esam atgriezušies ar vērtīgiem iespaidiem! Esam secinājuši, ka arī dāņi saskarās ar tiem pašiem izaicinājumiem, kas aktuāli mūsu valstīs, meklējot efektīvākos un katrai situācijai atbilstošākos risinājumus dabas taku piekļuvei, tai pat laikā nepārspīlējot vides pieejamības nozīmi, bet nodrošinot vismaz daļēju piekļuvi – vai nu atsevišķiem taku posmiem vai ar asistenta palīdzību. Sevišķi interesanti bija secināt, ka dāņi pēta esošos vides pieejamības minimālos ieteikumus takas platumam, segumam utt., saistībā ar to ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti fizisko un garīgo veselību, atrodoties dabā, jo dažkārt mēdzam pārspīlēti veidot pieejamas takas, neiekļaujot to ārējo dizainu harmoniski apkārtējā vidē un nesniedzot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti izbaudīt patieso dabu un savvaļu – sajust kā tas ir izspraukties caur zariem mežā utt., kas, savukārt, var sniegt būtisku labumu gan to fiziskajam, gan garīgajam veselības stāvoklim. Ir par ko padomāt un sekot līdz dāņu pētījumu rezultātiem!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv