CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Š.g. 13.-14.novembrī, Hāpsalu (Igaunija), Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 3 projekta partneriem (Igaunijas Vides pārvaldi, Rietumigaunijas Tūrisma asociāciju, Somijas Parku un Dabas pārvaldi (Metsähallitus)), kā arī NVO Apeirons, Igaunijas Cilvēku ar īpašām vajadzības apvienības un Somijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām Sporta asociācijas pārstāvjiem organizēja otro projekta partneru sanāksmi, kur atskatījās uz pirmajā projekta pusgadā paveikto un diskutēja par projektā veicamo nākošajā pusgadā.

Līdz šim projektā ir uzsāktas aktivitātes divās no trīs projekta saturiskajām darba pakām. Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē ir uzstādītas 2 sausās tualetes, kas pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – Skrundā un Liepājā, kā arī izbūvēta aizsargapmale Būšnieku ezera takas laipai. Igaunijā izveidota cilvēkiem ratiņkrēslos pieejama stāvvieta Matsi atpūtas vietā Pērnavas apriņķī un arī uzsākta pirmās pieejamās tualetes izbūve Hāpsalu. Somijā lielākie būvdarbi plānoti 2020.gadā, bet pagaidām ir uzlabota pieeja atpūtas vietai Kurjenrahka parkā, t.sk. nodrošinot cilvēkiem ratiņkrēslā pieeju malkai, galdiem u.c.

Kopīgā tūrisma produkta izveides pasākumu ietvaros esam devušiem pieredzes apmaiņas vizītē uz Dāniju, uzsākuši dabas taku apsekojumus, lai identificētu cilvēkiem ar invaliditāti pieejamās takas Centrālbaltijas reģionā un ievāktu informāciju par katras takas garumu, segumu, grūtības pakāpi u.c. raksturojošiem kritērijiem. Kurzemē uzsākta pirmo taktilo objektu izveide, ko nākošgad plānots uzstādīt Kazdangas Pīlādžu alejā. Kopīgi ar partneriem un nevalstiskajām organizācijām esam izstrādājuši arī Pieejamības anketu, kas palīdzēs pašvaldībām, dabas parku apsaimniekotājiem un privātajiem uzņēmējiem saprast minimālos ieteicamos pieejamības kritērijus dabas takām, atpūtas vietām, tualetēm, makšķerēšanas un laivošanas vietām, skatu vietām u.c. Lai iepazīstinātu ar izstrādāto Pieejamības anketu, 2020.gada 19.martā Dabas izglītības centrā “Meža māja”, Ķemeru nacionālajā parkā, Kurzemes plānošanas reģions organizēs semināru pašvaldību un parku pārstāvjiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem. Semināra programma būs pieejama 2020.gada februāra sākumā.

Tikšanās laikā projekta partneri paviesojās arī Hāpsalu Neiroloģiskās rehabilitācijas centrā, projekta investīciju objekta vietā Paliverē, kā arī ieguva zināšanas par suņu-pavadoņu apmācībām un praktisko darbu!

Sanāksmes prezentācijas

Informācija par projekta gaitu. Projekta vadītāja Alise Lūse Rietumigaunijas Tūrisma asociācijas prezentācija par projekta progresu Somijas Parku un Dabas pārvaldes prezentācija

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv