CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Šī gada 9.-10.septembrī kopā ar Latvijas nevalstisko organizāciju dalībniekiem, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, kā arī Māmiņu klubu, devāmies FAM vizītē uz Igauniju, lai iepazītu igauņu labās prakses piemērus vides pieejamības jomā.

Divu dienu vizītes laikā apmeklējām:

  • īpaši aprīkoto Hāpsalu aktivitāšu parku, kur cilvēki, kas nesen nonākuši ratiņkrēslā, var uztrenēt savas prasmes dažādu ikdienas šķēršļu pārvarēšanā;
    Hāpsalu promenādi, kas pilnā tās garumā pieejama visiem;
  • Paliveres dabas taku, kurā ar projekta atbalstu ierīkota pieejama dabas taka, uzstādīti soliņi, margas, taktilie stendi un plāksnes, norādes zīmes ar pieejamības piktogrammām, kā arī plaša, visiem pieejama tualete;
  • jauno, projekta ietvaros izbūvēto pludmales laipu Pērnavā, kas ļauj cilvēkiem ratiņkrēslā piekļūt jūras krastam;
    Kabli piekrastes randu pļavu dabas taku un meža māju;
  • Tori saimniecību un blakus esošo Rīsas purva dabas taku, kas pārsteidza ar spilgti rudenīgām purva krāsām. Šī bija arī lieliska vieta, lai iepazītu purva ekosistēmu caur mūsu jauno, projektā izveidoto sajūtu somu, kas katrā kabatiņā slēpj ko interesantu un ļauj saprast dabu caur visām 5 maņām. Ar purva sajūtu somas saturu dalībniekus iepazīstināja projekta igauņu koordinators Toivs Jouls no Rietumigaunijas tūrisma asociācijas;

Kopīgi ar igauņu partneriem vērtējām, kādi jauninājumi pielietoti dabas objektos, lai veicinātu visiem pieejamāku vidi.

Vizīte īstenota projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv