LLI-468 I can work

Šī gada 10.jūnijā, Kretingā (Lietuvā), Kretingas Dienas aktivitāšu centrā, uz kopīgu projekta darba grupas un uzraudzības sanāksmi sanāca četri projekta partneri – Kurzemes plānošanas reģions, Kuldīgas novada pašvaldība, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrs Raseiņos.

Diskutējām par līdz šim projektā gada laikā paveikto un tuvākajām kopīgajām aktivitātēm vasaras sezonai – divām vasaras nometnēm (18.-22.07. Lietuvā un 5.-9.septembrī Kurzemē) un diviem pieredzes apmaiņas braucieniem (04. – 05.07. Lietuvā un septembra beigās Kurzemē).

Ārkārtīgi interesanti noslēgumā bija apmeklēt 3 Kretingas sociālās iestādes – grupu māju/pansionātu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas nesen ierīkota kā atsevišķa privātmāja ar pašiem savu dārziņu savrupmāju rajonā un paredz iespēju izmitināt 10 iemītniekus; grupu dzīvokli, kas ierīkots 5-6 bērniem ārpusģimenes aprūpē un veidots tā, lai bērni tajā justos kā ģimenē, kā arī pilsētas patversmi, kas sniedz iespējas tajā uzturēties gan īslaicīgi, gan ilgstoši.

Prezentācija par projekta progresu uz 2022.gada 1.jūniju:

Kurzemes plānošanas reģiona projekta I can work vadītāja Alise Lūse. Prezentācija par projekta progresu

Projekts “I can work” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Alise Lūse
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 26567874
Epasts: alise.luse@kurzemesregions.lv