17.oktobrī projekta ESTLAT HARBOURS (ESTLAT55) uzsākšanas sanāksmē Rīgā, pulcējot vairāk kā 50 dalībniekus no Latvijas un Igaunijas.  – projekta partnerus, jahtu ostu pārstāvjus, tūrisma, ministriju un pašvaldību speciālistus, tika iepazīstināts ar projekta ambīcijām, iespējām un izvirzītajiem mērķiem. Savās uzrunās Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Evita Dreijere atzīmēja, ka kā vadošais partneris organizācijas projekta komanda darīs visu un vēl vairāk, lai sasniegtu maksimālo labumu no projekta. Igaunijas – Latvijas programmas sekretariāta vadītāja Helena Jarviste (Helena Järviste) norādīja, cik nozīmīgs šis projekts ir salīdzinājumā ar citiem Igaunijas-Latvijas programmas atbalstītajiem projektiem investīciju apjoma ziņā (sk.tabulu):

Savu gandarījumu par projekta uzsākšanos pēc 4 gadu ilga darba izteica arī Jānis Megnis, Latvijas mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs.

Tāpat projekta nozīmi uzsvēra un savā uzrunā Rīgas Brīvostas Mārketinga direktors Edgars Sūna atzīmēja, ka Rīgas ostai (Ķīpsalā) projekts ļaus  būtiski uzlabot pirms četriem gadiem Daugavas kreisajā krastā izveidotās Ķīpsalas jahtu ostas infrastruktūru, tādējādi paaugstinot Rīgas ostas konkurētspēju burāšanas tūrisma un lielo burāšanas sacensību uzņemšanas jomā. Ikvienā pilsētā un pašvaldībā, kurā tiks attīstītas jahtu ostas (Kurzemē – Liepāja, Pāvilosta, Ventspils, Roja, Mērsrags) tiks sniegti ieguldījumi tūrisma potenciāla paaugstināšanā. Igaunijas Mazo ostu attīstības centra eksperts, burātājs Jaano Martin Ots dalījās pieredzē par to, kā jahtu ostu attīstība reģionos sekmē arī jaunu investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību Igaunijā.

Savukārt, Mārtiņš Eņģelis, LIAA Tūrisma departaments, uzsvēra jahtu ostu starptautiskā mārketinga nozīmību tūrisma piesaistē un jahtu ostu lomu pilsētvides pievilcībā. M.Eņģelis norādīja arī LIAA Tūrisma departamenta interesi šī projekta attīstībā un ieguvumu veicināšanā

Semināra prezentācijas varat apskatīt šeit:

Projekta mērķi, infrastruktūras attīstība jahtu ostās Igaunijā un Latvijā un kopīgās mārketinga aktivitātes(Project “ESTLAT HARBOURS” objectives, planned infrastructure at yacht harbours in Estonia and Latvia and joint marketing actions), pielikumā Nm.1.

Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģions

Jahtu osta kā reģionālās attīstības veicinātājs. Igaunijas ostu tīkls 2020 (Yacht harbour as regional development promoter. Estonian marina network 2020), pielikumā Nm.2.

Jaano Martin Ots, EVAK

Jūras tūrisma un produktu attīstība Latvijā (Nautical tourism and product development in Latvia), pielikumā Nm.3.

Mārtiņš Eņģelis, LIAA Tūrisma departaments

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Maija Bebre
maija.bebre@kurzemesregions.lv

www.kurzemesregions.lv

pielikums nm.1 pielikums nm.2 pielikums nm.3 tabula