Kurzemes plānošanas reģiona darbinieki vēl skaistus svētkus!