Ikvienai organizācijai, kura nodarbija vismaz vienu darbinieku, ir iespēja pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta” un pretendēt uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”! Turpmāk statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvēji tiks noteikti nevis vienu reizi gadā, bet jebkurā brīdī uzreiz pēc “Gimenei draudzīga darbavieta” pašvērtējuma anketas aizpildīšanas un pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties šim novērtējumam varēs visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiks piešķirts uz diviem gadiem.

Kāpēc iesaistīties?

Pētījumi un virkne Latvijas uzņēmumu piemēru liecina, ka ģimenei draudzīgās darbavietās strādājošajiem ir augstāka produktivitāte, darbinieki ir lojāli un uzticīgi. Tā kā darbiniekam svarīgs ir darba un privātās dzīves līdzsvars, šāda pieeja ļauj veiksmīgi saplānot darba pienākumus, ievērojot plānoto un darba grafikam pielāgot personīgās vajadzības. Tā rezultātā organizācija iegūst apmierinātus darbiniekus.

Iesaistoties “Ģimenei draudzīga darbavieta” iniciatīvā, darba devējs iegūst iespēju:

 • 20 minūšu laikā saprast, cik ģimenei draudzīga ir organizācija (t.i. aizpildot pašvērtējuma anketu);
 • piedalīties meistarklasēs, tīklošanās aktivitātēs un uzzināt par labo praksi, kā kļūt ģimenei draudzīgākam darba devējam;
 • saņemt konsultatīvu un praktisku atbalstu pārmaiņu ieviešanā, kas vērstas uz ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vietās.

Savukārt, saņemot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

 • pozitīvu publicitāti par savu organizāciju un tās praksēm;
 • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz iniciatīvas dalībnieku apkopotajām aktivitātēm savas organizācijās);
 • konsultēties ar iniciatīvai piesaistītajiem nozares ekspertiem;
 • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu īstenošanai.

📝Pieteikuma anketa statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta”: https://www.vietagimenei.lv/kapec-iesaistities/

🔎Vairāk informācijas par programmu: https://www.vietagimenei.lv/par-iniciativu/

Par iniciatīvu

Kas tas ir?

Mēs esam pārliecināti – jo stiprākas ģimenes, jo saliedētāka sabiedrība un valsts. Tāpat mēs zinām, ka tikai tad, ja esam apmierināti ar savu darbu un darba vidi, gūstam piepildījumu arī privātajā un ģimenes dzīvē.

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Lepojamies ar darba devējiem, kas jau īsteno mērķtiecīgas aktivitātes savu darbinieku atbalstam un aicinām ikvienu organizāciju iesaistīties šajā kustībā.

Kā tas sākās?

Iniciatīvu īpaši godināt ģimenēm draudzīgus darba devējus ar mērķi nostiprināt ģimeniskās vērtības sabiedrībā un veicināt labo praksi ģimenēm piemērotu preču un pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī ģimenēm draudzīgas darba vides izveidē 2004. gadā iniciēja Veselības ministrija, uzsākot projektu “Bērniem draudzīgs uzņēmums”.  Divus gadus vēlāk šis projekts tik nodots toreizējai LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai (šobrīd – Labklājības ministrija). Jau 2007. gadā tā ietvaros tika sveikti pirmie statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” (tolaik – “Ģimenei draudzīgs komersants”) ieguvēji, kurus šodien var dēvēt par sava veida “celmlaužiem” ģimenes, to intereses un vajadzības atbalstošas nodarbinātības politikas izveidē Latvijā: AS “Laima”, AS “Latvijas Finieris” ražotnei “Troja”, Latvijas Televīzijai, AS “Latvijas Valsts meži”, Leļļu teātrim, AS “SEB Unibanka” (šobrīd – AS “SEB banka”) un viesu namam “Straumēni”.

Līdz šim statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir saņēmušas kopumā 99 organizācijas. No tām 52% uzņēmumi un iestādes šo statusu saņēmuši atkārtoti.

2020. gadā šī iniciatīva ir nodota Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzībā – šis ir viens trim fonda īstenotajiem  ģimeņu atbalsta pasākumiem. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības.

Kas ir mainījies?

Lai gan iniciatīvas virsmērķis joprojām ir stiprināt ģimeniskās vērtības sabiedrībā, turpmāk tās mērķu sarakstā būs arī sabiedrības saliedētības sekmēšana un sabiedrības izpratnes vairošana par to, ko nozīmē ģimenēm draudzīga darbavieta un kādi ir tās ieguvumi.

Gadu gaitā ir mainījusies arī statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” pretendētu vērtēšanas metodoloģija. Sākotnēji uzņēmumu un iestāžu atbilstību ģimenēm draudzīga komersanta (darba devēja) statusam vērtēja komisija, kuru veidoja pārstāvji no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas vecāku apvienības “Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” un Patērētāju tiesību aizsardzības centra.

No 2011. līdz 2020. gadam organizācijas, kas kvalificējas ģimenēm draudzīga darba devēja statusam, tika noteiktas iniciatīvas “Ilgtspējas indekss” ietvaros. Savukārt turpmāk šī statusa ieguvēji tiks noteikti gan “Ilgtspējas indeksa” ietvaros, gan arī aizpildot šajā vietnē ievietoto vienkāršotu pašvērtējuma anketu, kuru vērtēs Sabiedrības integrācijas fonda ekspertu komanda. Abos gadījumos pretendenti tiks vērtēti pēc vienotiem kritērijiem.

Kam tas domāts?

Uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku, – kā privātuzņēmumi, tā arī valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas. No 2020. gada ir atcelti ierobežojumi šī statusa saņemšanā alkohola un tabakas ražotājiem, kā arī azartspēļu organizatoriem.

Turpmāk statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvēji tiks noteikti nevis vienu reizi gadā, bet jebkurā brīdī uzreiz pēc šajā vietnē esošās “Gimenei draudzīga darbavieta” pašvērtējuma anketas aizpildīšanas un pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties šim novērtējumam varēs visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiks piešķirts uz diviem gadiem.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu. Nereti vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālai pienākumu izpildei, tādējādi darba un ģimenes dzīves savienošana var kļūt sarežģīta.

Tādēļ rūpes par darbiniekiem ir viens no būtiskākajiem vadītāju instrumentiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu savas organizācijas darbību.

Redzamākie ieguvumi no ģimenei draudzīgu nodarbinātības principu īstenošanas:

 • augstāka darbinieku lojalitāte;
 • mazāka darbinieku mainība un ar to saistītās izmaksas;
 • lielāka darbinieku ieinteresētība un produktivitāte;
 • ilgtermiņā – labāka darba devēja reputācija un vieglāka darbinieku piesaiste.

Šādas pieejas īstenošanai ir arī netiešas, bet sabiedrībai  būtiskas sekas, jo iegūst visas iesaistītas puses – gan darba ņēmēju bērni, vecāki, gan darba devēji, gan arī visa sabiedrība kopumā.

📚 Programmu 2022. gadā īsteno Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds www.sif.gov.lv

Informācija pārpublicēta no vietnes vietagimenei.lv: https://www.vietagimenei.lv/par-iniciativu/?section=gdd