Projektu nodaļa ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas nodaļa, kas nodrošina projektu vadītāju efektīvu komunikāciju, kopīgu interešu pārstāvniecību projektu ieteikumu sagatavošanā un projektu ieviešanā.

Nodaļas funkcijas

  • Nodrošināt projektu ieviešanas procesu saskaņā ar atbilstošo programmu vadlīnijām, līgumiem, nacionālā līmeņa noteikumiem un likumiem;
  • Nodrošināt savstarpējo komunikāciju un konsultācijas projektu izstrādes, iesniegšanas, vērtēšanas, līgumu slēgšanas, atskaišu sistēmas un budžeta jautājumu risināšanā;
  • Sadarboties ar Pārrobežu sadarbības projektu vadības institūcijām Latvijā un ārvalstīs visos ar programmas īstenošanu saistītajos jautājumos;
  • Sadarboties un sniegt informāciju ar projekta ieviešanu saistītajām uzraugošajām iestādēm.
Nodaļas īstenotie projekti

Aiga Petkevica

Projektu nodaļas vadītāja
Tel: +371 67331634
Tel: +371 28650278
skype: aiga_petkevica
aiga.petkevica@kurzemesregions.lv